lördag 17 december 2011

Multipel skleros-MS-och glutenfri kost

MRT-dokumentation (magnetröntgen) av en patient med remittent återkommande MS (multipel skleros). Bilderna (A) är tagna innan insättning av glutenfri kost, och bilderna (B) är tagna efter ett 6 års långt uppehåll från all glutenexponering och man kan se att vita lesioner har försvunnit.torsdag 27 oktober 2011

Glutenintolerans - celiaki - provtagning - bristsymptom - markör - sjukdomstillståndMår du oförklarligt dåligt ska du be din läkare om följande verkligen relevanta provtagningar:


Kontroll:

Järn

Folat (folsyra)

Uppvisar järn och folat låga värden ÄR detta faktiskt en direkt markör för celiaki/glutenintolerans!

Du ska även be om:

Kontroll av homocystein (för att ev se brist av B-vitamin) Höga nivåer av homocystein ÄR brist.

Kontroll av zink (enormt viktig mineral). Vid glutenintolerans/celiaki uppvisas nästan alltid låga nivåer av zink!

Till sist kan du även be om en kontroll för status av dina nivåer av D-vitamin. (doktorn brukar skylla på dyrt prov - kostar ca 200 kr men stå på dig).

Komjölk och tarmslemhinnan

Jag vill även påpeka att intolerans mot komjölksprodukter även kan ge en slät tarmslemhinna som vid celiaki och ge samma näringsbrister . För dem med celiaki och konstaterad skadad tarmslemhinna bör utesluta allt processat kommersiellt mejeri då även detta kan fördröja läkning av tarmslemhinnan.(kombinationen celiaki och komjölksintolerans kan vara förödande)

I regel tål vi allt sämre komjölken och alla produkter knutna här till för varje ny generation som föds, därför rekommenderas att vid långvariga sjukdomstillstånd och bristtillstånd att ta bort all spannmål och komjölk ur kosten.

Var ENVIS med att få alla ovanstående prover tagna då det egentligen är dom enda relevanta och som direkt visar upp en skadad tarm och näringsbrister !


Du kan även begära en kontroll om hur sköldkörtelfunktionen (kroppens termostat) är (påverkad vid celiaki-näringsbrist) för att kontrollera hypotyreos eller hypertyreos (under/över funktion). Sköldkörteln är kroppens egen termostat.

Begär följande provtagning:


S-TSH (tyroidea stimulanshormon), S-T3 fritt (trijodtyronin) samt S-T4 fritt (tyroxin). Du kan även be om en utökad provtagning och be om att få kontrollera även  Anti-TPO och TRAK.

Sedan gäller det att du har en kunnig läkare som verkligen kan utvärdera respektive prov mot vart annat och på vilka nivåer de hamnar på i referensskalan, och det räcker inte att bara "stirra sig blind" på referensvärden.. Det räcker i regel inte med att de hamnar inom "referensvärdet" utan var...i låg normala, normala eller övre normalområdet för att kunna ana även mindre avvikelser i funktionen..fredag 30 september 2011

Gluten - Celiaki - ADHD - Strattera - Bedrägliga Läkare - Kadesjö - Thernlund

Bra Aftonbladet ! Att ni för en gångs skull gör ett vettigt reportage som är av vikt för befolkningen om hur Läkemedelsbolagen och läkare samarbetar för profitens skull (mutor), istället för att lyfta fram grundorsaken...att 99,9% av alla besvär och sjukdomar kommer genom det vi stoppar i munnen (maten)...


Citat artikeln i Aftonbladet 2011-09-30 :

"Ett nytt adhd-läkemedel skulle ut på marknaden.Då anlitade läkemedelsbolaget två landstingsläkare för att hjälpa till med lanseringen.Under två år betalade läkemedelsjätten konferensresor, privata arvoden och hundratusentals kronor till en rad svenska sjukhus.


Sedan blev de två läkarna statliga experter på Läkemedelsverket – och godkände läkemedlet i Sverige. " 

Kanske det finns någon driftig medborgare med civilkurage som skulle våga göra en anmälan mot dom inblandade läkarna , Kadesjö, Hägglöf , Thernlund samt läkemedelbolaget Eli lilly om bestickning (muta) och mottagande av muta för detta är ett solklart fall för Riksenheten mot korruption...eller hur ?

Länk till reportaget:

Läkarnas dubbelspel

Äldre reportage i länken nedan som även visar professor Bruno Hägglöf som mutad av Läkemedelsbolaget

Läkare i hemligt dubbelspel

Åt Strattera tog sitt liv endast 12 år gammal.

Myten om ADHD och DAMP

 Foto: Läkaren Gunilla Thernlund lät sig köpas av Eli Lilly

Den mutade överläkare Björn Kadesjö

Den mutade professorn Bruno Hägglöf Umeå

tisdag 27 september 2011

Mjölk - Bröstcancer - Prostatacancer - Hormoner - Mejeriprodukter. Gluten-celiaki

Mejeriprodukter - hormoner - försurad kropp och cancer

Det har nu allt mer visat sig hur skadlig våra oskyldiga mjölk och mejeriprodukterna egentligen är för vår kropp.

Hos personer som lagt om sin kost till glutenfritt uteblir ofta återhämtningen och tarmslemhinnan förblir slät, det har då visat sig att när personerna också väljer att ta bort även mjölk och mejeriprodukter, så återfår tarmen sitt normala tarmludd (slemhinna) och näringsupptaget börjar då fungera som det ska.

Alltså kan man nu direkt börja inse vidden av hur skadligt vart dagliga leverne är med det högraffinerade spannmålet och den sönderprocessade, hormonstinna moderna mjölken.

Komjölkens misstänkta roll vid hormonberoende cancer
(det inkluderar cancer i testiklar, prostata och bröst.)

Kopplingen mellan cancer och hormoner i kost, östrogen i synnerhet - har varit en källa till stor oro bland forskare,  men det har inte studerats ingående eller diskuteras i nämnvärd omfattning.

När det gäller människors exponering för östrogener, är forskarna mest oroade över komjölken, som innehåller betydande mängder av kvinnliga könshormoner, Mejeriprodukter står för 60 procent till 80 procent av det konsumerade östrogenet. Vissa forskare vill nu dra paralleller mellan mäns tidiga "tunnhårighet" och även sämre spermiekvalitet till konsumtionen av mjölk som innehåller höga halter av kvinnliga könshormoner.

En del av problemet verkar vara mjölk från moderna mjölkgårdar, där korna mjölkas ca 300 dagar om året. För mycket av den tiden, är kon ofta gravid. Ju senare i graviditeten en ko är, desto mer hormoner finns i hennes mjölk som då är direkt olämplig för människan att konsumera.

En studie av modern mjölk utfördes i Japan, studien fann att den innehöll 10 gånger mer progesteron, än obehandlad mjölk från exempelvis Mongoliet. Vid traditionell vallning i samhällen som Mongoliet, mjölkas korna för livsmedelsframställning endast fem månader om året, och vid graviditet bara i inledande skede. Följaktligen är då påvisade halter av hormoner i mjölken avsevärt mycket lägre.

Mjölken vi dricker i dag är helt olik den mjölk som våra förfäder drack för 2000 år sedan, mjölken vi dricker idag (processad) är absolut INTE bland mest naturens perfekta mat som reklamen ofta vill påskina.Tidigare studier bekräftar att konsumtion av mejeriprodukter ökar avsevärt risken för vissa cancerformer.

I en annan studie jämfördes kost och cancer i flera länder. Den visade sig att mjölk och ost konsumtionen är starkt förbunden till förekomsten av testikelcancer bland män åldrarna 20 till 39år.
Högst resultat påvisades i länder som Schweiz och Danmark, där ost är en nationell mat.

Intressant var att studien visade låga siffror för Algeriet och andra länder där mejeriprodukter inte konsumeras i någon större omfattning. Mängden av cancerfall kopplade till mejeriprodukter kan snabbt förändras. I Japan har priserna på mejeriprodukter sjunkit de sista 50 åren och detta kopplats ihop med en ökad konsumtion och stigande dödstal i prostatacancer - från nära noll per 100 000 invånare för 50 år sedan, till 7 per 100 000 invånare idag.

Smör, kött, ägg, mjölk och ost är inblandade i hormonberoende cancer i största allmänhet.
Bröstcancer har kopplats särskilt till konsumtionen av mjölk och ost. I en annan studie, där råttor matas med mjölk, visas en högre incidens av cancer och att utveckla ett större antal tumörer än hos de råttor som endast drack vatten.

Det finns över 50 olika hormoner i komjölken varav flera är direkt olämpliga för människan och man ska tänka på att sojabaserade kraftfoder har börjat användas i allt större utsträckning i vårt land sedan mitten av 2000-talet, och sojan i sig är östrogen..

En annan aspekt till sjukdomar och cancer är importerade mejeriprodukter från genetiskt modifierade nötkreatur som avger tillväxthormonet (rBGH) i mjölken som då ökar cancerrisken. Även spår av olika läkemedel har påvisats i komjölken.

Cancer - reaktioner och mjölkkonsumtion

Många människor är inte medvetna om riskerna med mjölkkonsumtionen!

  • Bröstcancer / prostatacancer Epidemiologisk forskning tyder på ett samband mellan konsumtionen av mjölk och minst två typer av cancer som är vanligare i Europa och Nordamerika, nämligen bröst-och prostatacancer.
  • Ingen mjölk, ingen bröstcancer. I Asien, där många människor inte dricker mjölk alls, tenderar bröstcancer vara ytterst sällsynt. På den kinesiska landsbygden, till exempel, bland kvinnor mellan 35 och 64, fann man att dödsfall i bröstcancer i genomsnitt var 8,7 per 100 000 invånare jämfört med 44 per 100 000 invånare i USA, cirka en 5-faldig skillnad!
  • Högre mjölkkonsumtion, större risk för bröstcancer. En jämförande studie som publicerades 1989 visade att i Europa var två områden med hög mjölkkonsumtion (Skandinavien och Nederländerna) representerade med högre antal bröstcancerfall.
  • Högre mjölkkonsumtion, större risk för prostatacancer.  Män löper sannolikt  större risk att dö av prostatacancer i länder där konsumtionen av mejeriprodukter är hög än i länder där den är låg. En studie publicerad redan 1977 visade att 10 män dör av prostatacancer i Västeuropa för var och en som dör i Asien.
  • Två stora studier gällande prostatacancer. Två stora amerikanska studier (år 2000) har kopplat mejerikonsumtionen direkt till prostatacancer. I Health Study, spårade forskare 20 885 manliga läkare över 10 års tid. De som konsumerade minst 2 ½ portioner av mejeriprodukter per dag var risken 30 % högre att utveckla prostatacancer än hos läkare som konsumerade mindre än en halv portion.
  • Mejeriprodukter ökar risken för metastaserande prostatacancer. I en studie från år 1999 fann man att hos nästan 50 000 män som konsumerade totalt mer än 2000 milligram kalcium per dag höjde risken för metastaserande prostatacancer mer än 4-faldigt.
  • Den mer kalcium, desto fler frakturer. Skillnaderna mellan kalciumintag och skelettets hälsotillstånd kan ses över hela världen. Ju mer kalcium (mjölk) som konsumeras, desto större risk för t.ex höftfrakturer. Människor som konsumerade de högsta nivåerna av mejeriprodukter (nordamerikanska och nordeuropeiska nationer) tar in två eller tre gånger mer kalcium, men ändå bryter dessa  2-3 gånger mer ben än personer med de lägsta kalcium (mjölk) intagen (asiater och afrikaner). 
  •  
  • Här skall dock även västvärldens höga konsumtion av spannmål vägas in som orsakar skador på tarmslemhinnan (glutenintolerans - celiaki) och påföljande bristsjukdomar.
      •  Mjölk från människor.
          Den mänskliga modersmjölken är bäst för människors barn. Komjölk är bäst för kons kalvar.

          Det som är bra och egentligen avsett för kons kalvar är inte nödvändigtvis bra för människor.

        " konstigt nog är vi människor den enda art som suger från en annan art "

      •  Onaturliga hormonreaktioner. Komjölken stimulerar på
          onaturlig väg tillväxthormonerna i kroppen som ökar  risken
          för olika sjukdomar och övervikt.

     
      •  Mjölk: Är inte för starka ben, komjölk gör absolut inte vad
          som påståtts - att bygga starka ben, eftersom  nyare studier tyder
          på att människor kan behöva mindre kalcium
          och bättre former av kalcium än just mjölken för att bygga starka ben...
          Andra livsmedel, inklusive olika grönsaker och baljväxter, är en
          bättre källa till kalcium än den "dåliga" transportören komjölk.


Varje klunk komjölk innehåller hormon från följande organ i kon:

Hypofysen, hypotalamus, bukspottkörtel, sköldkörtel, bisköldkörtel, binjurar, könskörtlar och tarmhormoner, prostaglandiner och neuropeptider.
Mjölken du intar verkar fortfarande vara vit och ren, men vad som följer nedan är en lista över bioaktiva ämnen i mjölken:

Hypofyshormoner: PRL, GH, TSH, FSH, LH, ACTH, Oxytocin.

Steroidhormoner: estradiol, östriol, progesteron, testosteron, 17-ketosteroider,kortikosteron, D-vitamin.

Hypotalamushormoner: TRH, LHRH, somatostatin, PRL-hämmande faktor, PRL-releasing faktor, GnRH, GRH, gastrointestinala peptider, vasoaktiva intestinala peptider, bombesin, kolecystokinin, gastrin, gastrinhämmande peptid, bukspottkörtelpeptid, y-peptid, substans P, neurotensin.

Övrigt:

Vita blodkroppar från kon, antibiotika, sulfapreparat, PUS från infekterade juver, mm.
söndag 18 september 2011

Mjölkprotein - Gluten - Hudreaktioner - Blåsor i munnen - Dermatitis - Psoriasis - Nässelutslag. Gluten-celiaki

Den skadade tarmens tillstånd och reaktioner på gluten och mejeriprodukter återspeglas även på huden och i munnen. Vid celiaki är det extra påtagligt.


Utslag (nässelutslag - histaminbesvär) men även  luftvägspåverkan med hosta och eventuella små febertoppar ska tidigt tas på största allvar och uteslutning av livsmedel som innehåller gluten (vete, korn och råg), mjölk och övriga mejeriprodukter i den dagliga kosten påbörjas.

Komjölksprotein-intolerans
 

Akut form: kräkning, diarré, kolik, hudutslag, hösnuva, andningsbesvär.
 

Långsam typ: stora kletiga avföringar men även förstoppning är vanlig med deformerad avföring (t.ex. små kulor/klumpar i bajskorven), infektionskänslighet, små kliande utslag, små febertoppar, trötthet, irritation, vitamin/mineralbrist.

Exempel på avföring att reagera på:Exempel på hud och munreaktioner vid intolerans mot gluten men även mot mejeri:


söndag 17 juli 2011

Sköldkörtelsjukdom - Autoimmun sjukdom - Gravés - Giftstruma - Hashimotos. Gluten-celiaki


Ny studier visar att ett betydande antal patienter med autoimmun sköldkörtelsjukdom har också celiaki i botten , man fann också att autoantikroppar (dvs sköldkörtelantikroppar) försvann efter 3 till 6 månader på en glutenfri diet.

Celiaki eller glutenintolerans gör det svårt för kroppen att ordentligt ta upp näringsämnen från mat. Symtomen omfattar olika mag/tarmproblem, återkommande uppblåsthet och smärta, illamående, anemier, gas, stickningar domningar i ben, sår eller blåsor i munnen, smärtsamma hudutslag, håravfall, kramper, nässelutslag, muskelvärk, ledvärk, skelettpåverkan, luftvägspåverkan, sköldkörtelpåverkan, infertilitet, diarré, förstoppning med mera.

Vid obehandlad celiaki mer än fördubblas riskerna att utveckla olika cancerformer i matsmältningssystemet.

Forskarna  fann vid undersökningen att övervägande delen som diagnostiserats för autoimmun tyreoidit också hade celiaki. Studien fann också att odiagnostiserad celiaki faktiskt kan vara en del av just den process som utlöser en underliggande autoimmun sjukdom. I sina slutsatser skrev de:

"-Vi tror att odiagnostiserad celiaki kan orsaka andra sjukdomar genom att slå mot några ännu okända immunologiska mekanismer, då det visar sig att  patienter med obehandlad celiaki faktiskt producerar organ-specifika autoantikroppar..!"

Forskarna föreslår nu att patienter med autoimmun tyreoidit: "kan dra nytta av en screening för celiaki för att eliminera symptom och minska risken för att utveckla andra autoimmuna sjukdomar."

Detta är viktig ytterst viktig information för patienter som diagnostiserats för någon sköldkörtelsjukdom (t.ex. Hashimotos, Gravés sjukdom), som är oftast får höra att det inte finns någonting som kan göras för att minska antikroppsnivåer, eller för att förbättra den "autoimmuna" aspekten av deras sköldkörtelproblem, detta trots att det inrapporterats om effekterna av kost och näring på antikroppsnivåer, visar denna forskning vetenskapligt hur kost kan i själva verket har en ytterst viktig roll i autoimmuna reaktioner.

För att diagnostisera celiaki, kan läkaren ta ett blodprov för att mäta nivåerna av antikroppar mot gluten. Dessa antikroppar kallas antigliadin, antiendomysium och antireticulin. En preliminär diagnos av celiaki kan dock enkelt bekräftas av en helt glutenfri diet, eller i mer extrema fall, biopsi.
Tänk på att inget av dessa prover är 100 % tillförlitliga!

Alltså om du har celiaki, har du också en högre risk för att utveckla (autoimmuna) sköldkörtel-sjukdomar . Upp till 10 % av personer med celiaki har en autoimmun sköldkörtel sjukdom/påverkan. Vid glutenintolerans/celiaki visar sig ofta andra autoimmuna sjukdomar, framför allt typ 1-diabetes, reumatoid artrit och autoimmuna leversjukdomar, med mera.

Underlag och undersökningar pekar mer och mer på gluten som en bov i uppkomsten av sköldkörtelsjukdomar. Celiakipatienter som intar en strikt glutenfri kost kan kraftigt minska sina risker att utveckla en autoimmun sköldkörtelsjukdom.

Hos personer med en autoimmun sjukdom, angriper kroppens egna vita blodkroppar av ”misstag” kroppsegna organ eller andra typer av egen vävnad. De vita blodkropparna angriper slemhinnan i tunntarmen vid celiaki. Vid en autoimmun sköldkörtelsjukdom, angriper dom vita blodkropparna sköldkörteln, som är en körtel i halsen som styr kroppens ämnesomsättning.

Autoimmuna sköldkörtelsjukdomar påverkar sköldkörteln till att bli antingen överaktiv (Gravés sjukdom) eller underaktiv (Hashimotos sjukdom).

Vid Gravés sjukdom, så pumpar sköldkörteln ut för mycket av hormonerna tyroxin, kända som T4, och trijodtyronin, eller T3 så att energiförbrukningen i kroppen ökar. Detta kallas ofta hög ämnesomsättning eller hypertyreos. Graves´ sjukdom kallas även Basedows sjukdom. ”Giftstruma” är en äldre folklig benämning på Graves´ sjukdom.Kvinnor över 20 år har den högsta risken för detta tillstånd, men även män är i riskzonen. Utöver vanliga prover så som TSH, T3 och T4 bör även Anti-TPO och TRAK tas.

Symptom på överaktiv sköldkörtel är ökad hjärtverksamhet, viktnedgång, sömnsvårigheter, darrningar i händerna, irritabilitet, synnedsättning, viktminskning, värmekänslighet, torrt sprött hår, rödaktig hudton, hudbesvär, muskelsvaghet och i vissa fall även besvär från hälsenor (ömmande). Gravés sjukdom också kan utveckla utstående ögon och en märkbar struma. Tillståndet kan vara livshotande och fodrar läkarbehandling!

Vid Hashimotos sjukdom, producerar sköldkörteln för lite T3 och T4. Symptom vid låg sköldkörtel aktivitet är, trötthet, viktökning, svaghet, känslighet för kyla, värkande muskler och stela leder, förstoppning och svullnad i ansiktet. Återigen har kvinnor här en högre risk för sjukdom än män.

TSI övervakning (tyreoideastimulerande immunogloblulin) är särskilt viktig under graviditet, eftersom förhöjda nivåer, särskilt i tidig graviditet och under tredje trimestern, vilket annars är en riskfaktor för fetal eller neonatal tyreoideadysfunktion. Moderns TSD-antikroppar kan överföras till det ofödda barnet via moderkakan, vilket kan påverka och gör ett barn hypertyreoid i livmodern eller vid födseln. Forskning har visat att så många som 10 procent av gravida kvinnor med förhöjda TSI också faktiskt föder hypertyreoida barn.

fredag 15 juli 2011

Lögner om ADHD sprids via media. Gluten - celiaki

Återigen ser vi att lydmedia (presstödsbundna) hjälper läkemedelsbolag och tjänstemän (inom medicin) att sprida lögner, desinformation och förvirring för att skydda sina intressen.


Skrupellösa/samvetslösa läkare får mångmiljonersättningar från läkemedelsbolagen för att marknadsföra mediciner som kan klassas som rent knark och som förgiftar hjärnorna på våra barn.`Hur länge ska gräddan av "elit" få hålla på att framföra lögner och förvirringar via lydmedia?
Är det inte enklare att angripa källan till våra moderna sjukdomar, maten?

söndag 10 juli 2011

Hur du enkelt börjar leva glutenfritt! Lägg om din kost

ANVISNINGAR TILL DIG SOM VILL BÖRJA LEVA GLUTENFRITTAtt börja ett glutenfritt liv är inte så svårt och krångligt som man kanske tror, utan här gäller det att bryta "gamla vanor".
Fler och fler aktörer gamla/ och nya kommer in på marknaden och erbjuder glutenfria livsmedel då man uppmärksammat att fler och fler väljer dessa alternativ.

 Nästan alla butiker har en speciell hörna med glutenfritt, hittar du inte bara fråga !

 Vi kör några punkter nedan:

*Börja med att rensa ur ditt skafferi-kylskåp och frys från ALLT som innehåller gluten, dvs
Alla former av vete, råg och korn, ta även med alla livsmedel som innehåller malt / maltextrakt.

 För att mjukstarta gör enligt följande:


1.Köp hem glutenfritt matbröd (Friabröd har ett fint urval av frysta bröd). Tina bara upp det du förbrukar per dag.


2.Köp hem glutenfri pasta (Semper, Sam Mills, ICA-köket och Barilla har flera sorter, jättegoda!).


3.Köp hem maizenamjöl eller potatismjöl till att reda såser eller soppor (Fungerar precis lika bra som vanligt mjöl).


4.Köp hem Oldas glutenfria ströbröd som du kan använda till alla paneringar eller att strö över gratänger, osv  (fungerar precis lika bra som skorpmjöl fast godare!).


5. Köp hem laktosfri mjölk , Laktosfri yoghurt och laktosfri grädde, fast helst rekommenderar jag helt mejerifritt.


6. Köp hem ost som är lagrad i mer än 6 månader (är då laktosfri) om du inte väljer att helt sätta ut mejeri. 


Ris, potatis kan du äta precis som vanligt (potatismos är väldigt skonsamt mot en skadad tarm, rekommenderas!).


Quaker gör ett glutenfritt alternativ: "Ekologisk Havrefras" (havrekuddar) som kan vara ett alternativ till Kellogs, kolla om din mage tål havre annars uteslut detta också.


Fabrikanten Schär har glutenfria cornflakes som är en höjdpunkt! Rekommenderas.

*Hos MacDonalds, Max och BurgerKing kan du beställa alla hamburgermenyer glutenfria! (undvik dock pommes då denna ofta friteras i samma olja som glutenhaltig mat).

*Många pizzerior gör nu också glutenfria pizzor som är lika goda som en vanlig pizza.


Läs på alla livsmedelsförpackningar om det finns gluten (vete,korn,råg) eller malt/maltextrakt när du handlar. 


Dom flesta kryddor kan du använda som vanligt dock ej för starka (typ chili) då det kan påverka tarmslemhinnans återhämtning

Ämnet "Glutamat" har inget med gluten att göra!


Att se upp med:


Guldsoya (innehåller vetegluten) använd istället Colloritsoya (Ekströms).

Nästan alla former av kinesiska och japanska soyor ska undvikas (innehåller vetegluten).

Knorr fisk, kyckling och kalvbuljong (innehåller vetegluten) använd istället t.ex Knorr´s oxbuljong eller grönsaksbuljong.

Utelämna helst alla Kellogsprodukter då det kan återfinnas spår av gluten i deras produkter (kornmalt).

Se upp med godis och lösgodis läs innehållsförteckningar (bl.a lakrits innehåller ofta vetemjöl).

Proviva (gluten-kornmalt)

Leverpastej vissa fabrikanter tillsätter vetemjöl.

Färdiga såser/pulversås i vissa finns vetemjöl

Låt bli öl i alla former under minst 6 månader (gluten), sedan kan man testa sig fram med väldigt ljust öl (innehåller lite gluten).

*Använd inte samma smörpaket som dom som inte lever glutenfritt.(det räcker med lite brödsmulor för att tarmläkningen ska förstöras).

*Stek eller koka inte din mat i samma kärl som t.ex övriga familjemedlemmar som inte lever glutenfritt lagat sin mat i, utan att först diska ur kärlen.

*Se upp om du äter ute på restaurang, fråga om dom har gluten i rätterna, annars välj t.ex en sallad av något slag.

I vissa fall får man också strikt utesluta alla mejeriprodukter om man visar dåliga resultat vid återhämtning.

Man bör även kraftigt reducera sitt intag av socker detta pga att en skadad tarm oftast har en överväxt av svampen Candida.

(finns idag annan bra sockerersättning)

Undvik alla "röda" grönsaker som tomat, paprika då dessa innehåller vasoaktiva aminer som kan försämra läkresultaten och ge histamin relaterade besvär.

Undvik även gurka då många inrapporterat besvär från magen.

Detta är ett första steg på vägen.


torsdag 23 juni 2011

Husdjur och människor drabbas båda av moderna sjukdomar! Glutenintolerans.Djuren i människans vård och deras mat

Djurmatsindustrin blandar in mer och mer skadligt spannmål som bl.a vete och korn i fodret (av ekonomiska skäl och större förtjänst) och vi ser nu en ökning av moderna ”mänskliga” sjukdomar hos även våra husdjur! 
Här torde nu varningsklockor ringa om spannmålets förrädiska egenskaper som alstrare av många nya sjukdomar hos människa och djur, att spannmålet är boven som förstör matsmältningssystemet och rejält påverkar immunförsvaret negativt!


Hundägare gör sitt bästa för att tillgodose näringsbehoven hos sina husdjur. Lite är dom medvetna om att dom gör dåliga val i val av kost och  näring som starkt kan bidra till födoämnesallergier. Hundar är benägna att utveckla allergiska reaktioner mot vetebaserad mat. Det är relativt lätt att bromsa effekterna av en sådan allergi genom enkel behandling och förebyggande metoder.

                                           Bilden ovan från Royal Canin Energy 4300

Plötsligt ändrade förhållanden såsom höftledsdysplasi, armbågs- och axelbesvär, diskbesvär, brister i ligament och även hjärt/hjärtklaffsbesvär  har alla sina förklaringar. Alla dessa problem orsakas genom att inte brosk och bindväv, som båda är uppbyggda på liknande sätt består av kalcium och kollagen. Kollagen är byggstenen i de flesta av ditt skelettets stödstrukturer.


En viktig komponent i kollagen är C-vitamin. Förklaringen är att kalcium och C-vitamin absorberas av tolvfingertarmen, då är det lätt att se att bristande mängder av dessa i den dagliga kosten vid en störning i deras upptag/absorption som automatiskt kommer att påverka  skelettstrukturerna.


Föreställ dig att en schäfervalp börjar att äta ett vete, korn, majs eller soja-baserad kost från det ögonblick den är avvand från modersmjölken. Om då otillräckliga mängder  kalcium och C-vitamin absorberas, vad är chanserna att dess höfter, armbågar, ryggrad, och andra brosk strukturer ska bildas på rätt sätt?

De flesta människor som känner till hundar vet att rasen har ett rykte om höftledsdysplasi.


Men samtidigt har dom också oftast allvarliga allergier och andra immun-relaterade sjukdomar i bakgrunden. Detta är naturligtvis ingen tillfällighet. Det är underförstått att allergier uppstår när tarmen är skadad (som hos människan) då är det lätt att se varför dom problemraser som Schäfer, Cocker Spaniel, Shih Tzu, och andra har sina "genetiska" tendenser som allergiska hudbesvär och öronproblem, ortopediska avvikelser, intervertebrala brister i diskar och ofta utvecklar cancer. 

Återigen är Pandoras ask öppnad och släppts loss på dessa stackars raser genom en grundläggande mekanism: undernäring via malabsorption (försämrat näringsupptag) som sker i tolvfingertarmen.

Tamhunden härstammar från vargen. De skiljer sig bara 1 % till 2 % i deras gensekvenser.
Vargar och hundar har också identiska matsmältningskanaler.
Hundar är rovdjur, vilket innebär att de främst äter kött.
Kommersiella hundfoder innehåller massor av vete och korn.
Korn är mycket svårt att smälta för hundar och människor, vetet och korn innehåller glutenproteinet.

Den perfekta kosten att förbereda för din hund är främst kött, ben, inre organ, ägg (alla råvaror). Dessutom gillar och äter en varg maginnehållet på sitt byte. Detta innehåller halvsmälta grönsaker som är rika på vitaminer och mineraler. Så kan du också ge din hund grönsaker. Detta verkar vara en viktig bit, eftersom vargen vet detta instinktivt.

Många hundar lider av gasbildning, dålig mage, dålig hy och dör ofta av cancer. Har du någonsin undrat varför bara människor och deras husdjur får cancer? Titta i naturen, där djuren äter det som naturen ger, cancer och dessa moderna sjukdomar är så gott som obefintliga.
Om glutenintolerans hos hundar inte behandlas kan det leda till andra medicinska problem, precis som hos människan. Några rapporterade förhållanden som kan uppstå är bland annat epilepsi, artrit, hepatit, pankreatit och svåra allergiska reaktioner. Hundar med glutenallergi kan också bli mer mottagliga för sjukdomar som Addison, Cushings, hypertyreos och fler autoimmuna sjukdomar, precis som hos människan

Man har även sett fall där celiaki utvecklats hos hundar.

Hos katter har man nu sett en ökning av Gravés sjukdom (hypertyeros)

Vete som är nummer ett när det gäller hund- och kattmats allergen. Tack vare vetet och kornets stora användning och överflöd  så ersattes majsbaserad kost snabbt med vete och korn, och den efterföljande nedgången i våra husdjurs hälsa började precis som hos människan. Veterinärer fann sig själva undrande varför immunsystemet hos hunden och katten började påverkas och sjukdomar började accelerera till allt från förvärrade allergier till en snabb ökning av immunmedierade sjukdomar.

Individer inom veterinäryrket är lika kortsynta/trångsynta som den medicinska professionen är idag om konsekvenserna av att konsumera födoämnesallergener som huvuddel av kosten. Man ska inte heller glömma bort att många veterinärer har en betydande del av sin inkomst från försäljning av djurfoder och man kanske inte "biter den hand som föder."

Dessa är de vanligaste symtomen på glutenallergi hos hundar som kan påverka beteende och temperament hos hunden:

Flagnande och kliande hud
Inflammerade öron
Ögonbesvär/problem
Kontinuerlig slickande av tassar
Skakar på huvudet hela tiden
Lös mage
Letargi
Plötslig viktminskning
Hypertoni
Idiopatisk epilepsi
Krampanfall
Ataxi (gluteninducerad)
Kroniska öroninflammationer
Nysningar
Kräkningar
Frekvent avföring
Gas
Beteendeförändringar
Anal klåda

Kattsjukdomar i modern tid:

Autoimmuna sjukdomar
Hypertoni (högt blodtryck)
Diabetes/Diabetes mellitus
Kardiomyopati
Lymfomcancer
Anemier
Pankreasinsufficens
Astma/Bronkit
Luftvägsbesvär
Lunginflammation
Hjärtsjukdomar/Besvär
Njursvikt/Akut njursvikt
Njursten
Hypotyeros/Hypertyreoidism
Gravés sjukdom/Giftstruma/Basedows sjukdom/Sköldkörtelrubbning
Beteendestörningar
Epilepsi/kampanfall
Stroke
Humörsvängningar
Autoimmuna hudsjukdomar
Cancer/tumörer i matsmältningssystem
Inflammatorisk tarmsjukdom
Basalcellscancer
Kolit
Undervikt/övervikt
Ryggmärgsbråck
Diarré/Förstoppning
Urinrörsförträngningar
Ataxi (gluteninducerad)
Gångsvårigheter
Nedsatt immunförsvar


Laktosintolerans, ett ganska vanlig matsmältningsproblem hos sällskapsdjur, orsakas av en oförmåga att smälta laktos (en sockerart som finns i mjölk), eftersom djuret saknar enzymet "laktas" i tunntarmen. De kliniska konsekvenserna av denna sjukdom är intestinala obehag och diarré. Hund-och kattägare bör vara medvetna om dessa kliniska tecken så att de kan ta bort mjölkprodukterna från sina husdjurs kost om de misstänker att laktosintolerans kan vara ett problem.

Symtom på laktosintolerans:

De vanligaste yttre tecken på laktosintolerans hos hundar är buksmärtor, uppblåsthet, illamående, kräkningar och diarré. Ofta dricker hundar stora mängder av vatten vid laktosintolerans, eftersom diarré och kräkningar i samband med sjukdomen kan orsaka uttorkning och därmed törst.

Laktosintolerans är en negativ reaktion på mjölk och mjölkprodukter, men det är egentligen inte någon allergisk reaktion. Födoämnesallergier är biverkningar av mat som innehåller någon olämpliga svaret från djurets immunförsvar. Matintolerans är ett onormal fysiologiskt svar på ett livsmedel eller en livsmedelstillsats som inte involverar immunförsvaret. 

Eftersom de kliniska tecknen på matintolerans kan härma de som vanligen förknippas med födoämnesallergier, är det ofta som de två förväxlas. Till exempel, om en hund eller katt som slickar sina tassar eller gnider sitt ansikte mot golvet, kan bero på att dess hud bli irriterad och kliande. Detta kan bero på laktosintolerans om mjölkprodukter är en stapelvara i djurets diet, eller det kan orsakas av en immunologisk födoämnesallergi.

Olika mejeriprodukter kan påverka olika hundar på olika sätt. Ost, till exempel, kan orsaka förstoppning hos vissa djur med laktosintolerans. Detta kan leda till hund eller katt  producerar endast lite, hård och torr avföring. Många ägare komplettera sina husdjurs kost med yoghurt eller keso utan negativa konsekvenser. Även valpar och kattungar som tolererar modersmjölken kan utveckla laktosintolerans - speciellt till komjölk, som har högre laktos nivåer än mjölk från tiken eller honkatt. 

En tumregel för en hund eller katt ägare är att begränsa eller helt enkelt eliminera mejeriprodukter från sina husdjurs kost om laktosintolerans misstänks.

Ser man inte dessa tydliga kopplingar mellan människa-djur och spannmålsskadorna torde man vara blind på båda ögonen.

Så läs ordentligt på förpackningen du vill köpa, googla och läs omdöme om olika tillverkare och deras matsortiment! En sak ska man ha klart för sig, att den mat som säljs i t.ex djuraffärer många gånger inte är bättre än den som säljs i dagligvaruhandeln, den är oftast bara dyrare p.g.a fabrikantens "välkända" namn.tisdag 21 juni 2011

Medicinska Brödraskapet svänger från lögn till sanning om glutenintolerans!


Då mer och mer information når folket blir det allt svårare för "Gräddan av elit" att underhålla sina mångåriga lögner för att skydda sina positioner, höga löner, anslag och att dölja livsmedelsindustrins bedrägerier mot befolkningen.En utländsk professor sade följande kloka ord och sanning vid en intervju 2010: " varför säger inte läkarkåren sanningen ? då kunde 80 % av patienterna gått hem från sjukhusen varje dag"

Enorma belopp kunde sparas av Landstingen och staten om man rensar upp i träsket och direkt sparkar onödiga "forskare/forskarteam" och "medicinsk fakultet" som inte fyller någon egentlig funktion mer än att äta i sig stora kapitalbelopp. 

Docenten David Agardh Medicinska fakulteten i Lund och vid Celiaki och Diabetesenheten och tillika överläkare vid barnkliniken i Malmö, går nu ut i SvD med små "skräddarsydda" sanningar om glutenintoleransen hos barn genom "Teddystudien" , denna "nya" information är ju "självklart" inget man "vetat om" tidigare...eller hur?


Ett intressant fall av hur man döljer grundorsaken och samarbetar inom "kåren"kan man tydligt se i ett fall där livsmedelsindustrins mångåriga bedrägerier plötsligt avslöjade sig i fallet med patienten Birgitta.

I det fallet kontaktades docenten David Agardh på Lunds universitetssjukhus under 2007 (på uppmaning av SvT Uppdrag Granskning) av maken till patienten Birgitta för att söka hjälp för sin sjuka fru.


David Agardh insåg nog snabbt genom makens beskrivning att det handlade om sviterna av en livslång glutenintolerans/celiaki, men han sade inget (patienten då ovetande om sin sjukdom) och "bollade" snabbt över ärendet till Leif Groop professor vid Medicinska fakulteten i Lund (alltså den som bäst kunde ljuga för patienten) genom sin höga ställning som professor.


Professor Leif Groop fick innan besöket 2007 mottaga ett gediget underlag av röntgenbilder, prover och en detaljerad sjukdomsbeskrivning.Troligen insåg även Leif Groop snabbt att här gäller det att hålla ihop inom kåren, annars kunde många kollegor kommit på skam genom en grav och nästintill kriminell inkompetens som uppvisats under alla år patienten Birgitta med tydliga tecken sökt hjälp inom vårdapparaten.

När patienten Birgitta efter många om och men fick träffa den lärde professor Leif Groop så hade han inga svar att ge och uppträdde fullständigt ovetande, grimaserade krystat och undvek så gott han kunde med att svara på patientens besvärande frågor....(hela besöket bandades med dold mikrofon)

Dock sände den "ovetande" professorn Leif Groop en remiss till kollegan professor Kristina Åkesson vid ortopeden i Malmö.


När dom båda professorerna började ana att patienten och maken förstått bedrägeriet, och att patienten nu försökte söka hjälp på annat håll, så hörde man snabbt av sig via sekreterare och "insisterade på det bestämdaste" att patienten skulle "snarast" infinna sig hos Kristina Åkesson på MAS i Malmö.

Maken svarade då att: "be professor Leif Groop att ta tillbaka sin remiss från professor Kristina Åkesson i Malmö och lämna följande meddelande till professor Groop: " det är nu dags att sluta hålla den inkompetenta läkarkåren på Ljungby Lasarett under armarna och istället ge patienten sanningen"

Patienten Birgitta fick 2007 sin "förbjudna" diagnos (glutenintolerans/celiaki) på 5 minuter av en privatläkare i ett annat län, dit inte det berörda landstingets tentakler nådde fram för att kunna stoppa hjälp till Birgitta...och rädda läkarnas ansikte på Ljungby lasarett och även Växjö lasarett som utsatt henne för vanvård och felbehandlingar i åtskilliga år.

Ett tydligt exempel på bedrägerierna från det "medicinska brödraskapet" för att dölja sviterna av just livsmedelsindustrins allvarliga verkningar och hur utbredd kårandan är bland svenska läkare.

Här är en länk där du kan se en film i flera delar om det skakande fallet och hur långt man är beredda att gå för att dölja sanningen för befolkningen hur man tystade ner allt med hjälp från allra högsta ort och en av samhällets stöttepelare:  Fallet med patienten Birgitta