onsdag 27 februari 2013

Vete och aspartam i ersättare till snus! Källa till gluten!

Något för glutenkänsliga att reflektera över att man använder vete i recepten (durumvete-glutenkälla) och som grädde på moset sötningsmedlet aspartam man helst ska undvika. XQS är Sveriges ledande producent av nikotin- och giftfria tobaksalternativ.
Direktlänk tillverkarens hemsida:https://xqs.se/product/blackshot-portion/

måndag 4 februari 2013

Vårt dagliga gift - det förrädiska vetet! Gluten-celiaki


Glutenintolerans
Vanliga symtom är uppblåsthet, gas och/eller buksmärtor, diarré eller förstoppning, colon irritabile, skrymmande avföring, uppblåsthet efter måltid, kliande hudutslag eller eksem, missfärgade tänder eller förlust av emalj, värkande leder, trötthet, humörsvängningar, ångest, depression, dålig aptit, viktminskning eller viktökning, sköldkörtelrubbningar, ringningar i öronen, huvudvärk eller migrän, muskelsvaghet, avsaknad av sexlust, dålig koncentration och/eller minnesproblem, infertilitet och/eller oregelbunden menstruation. 

Långsiktiga och mer allvarliga konsekvenser av glutenexponering hos känsliga individer kan vara degenerativa organskador, autoimmuna sjukdomar, benskörhet och cancer.
Vete, korn och råg innehåller giftiga kemikalier i sig som produceras av växten självt. Dessa gifter (lektiner) har vetet utvecklat för att hjälpa växten med sin egen reproduktion av detta, både för motståndskraft och överlevnad, på bekostnad av människor och djur som äter av spannmålet.

Genetisk manipulation av arvsmassan

Man ska vara medveten om de stora ingrepp som gjordes i vetet med start år 1901 i Sverige. Med hjälp av stark röntgenbestrålning och gifter försökte man manipulera vetets arvsmassa för att få högre avkastning. Denna manipulation av vetes arvsmassa (DNA-strängar) ledde till ett starkt ökat kromosomtal som våra kroppar inte kan hantera. Förädlingen har sedan dess kontinuerligt pågått och idag görs fullt medvetet genetiska manipulationer (GMO) för att anpassa vetet till maskinparken och bagerierna. Svenskarna har spridit genetisk förändrade stammar av vetet  sedan år 1901 och till minst 50 länder världen över. Innan sekelskiftet 1800-1900 åt vi och odlade mest råg och havre.

Bland annat var svenska vetenskapsmän och växtförädlare i Egypten år 1920 för att hjälpa dem med veteförädling. År 2012 bad Egyptens hälsoministerium omvärlden om hjälp med skenande ohälsa och sjuktal i i form av bland annat diabetes, astma och övervikt.

Tecken för intolerans mot gluten kan utebli

Många drabbade är asymtomatiska, vilket innebär att de inte har tydliga symptom på celiaki eller att prover visar något. Det häpnadsväckande och oroande faktum är att ungefär 80 % av människor som lever i västvärlden, reagerar på gluten, med påvisbar produktion av IgM- och IgG-antikroppar i vad som kallas "medfödda immunförsvaret".
Det medfödda immunförsvaret är äldre, evolutionsbetingat, det antikroppsproducerande "adaptiva immunsystemet" och som ospecifikt försvarar mot patogener.

Gliadin är nu erkänt som en giftig glykoprotein i vetet, som används av växten självt för att göra gluten. En grupp forskare ställde sig då frågan: "Är gliadinet verkligen säkert för personer som inte uppvisar symptom på celiaki?".

För att testa hypotesen att ett medfött immunsvar mot gliadin är vanligt hos patienter med celiaki och hos personer som inte uppvisat några tecken på celiaki, så utfördes tarmbiopsi på båda grupperna som exponerats för bl.a ”rågliadin” i testsyfte, en syntetisk 19 aminosyror lång gliadinpeptid. Resultaten visade att alla patienter med eller utan celiaki producerade en interleukin-15-medierad respons vid exponeringen.

Forskarna drog således slutsatsen: "De data som erhållits i denna pilotstudie stöder hypotesen att gluten framkallar skadliga effekter, med reaktioner från det ”medfödda” immunsvaret hos alla individerna".

Det kan bara finnas en anledning till att ett ämne utlöser reaktioner hos vårt immunsvar. När immunförsvaret reagerar på ett ämne genom att producera antikroppar, är detta ett allvarligt tecken på att just detta ämne högst sannolikt är dåligt för kroppen.

Den som äter bröd är högst omedveten om att alla är glutenintoleranta på ett eller annat sätt - även när det inte finns några märkbara tecken och att gluten misstänks spela en viktig nyckelroll vid uppkomsten av vissa cancerformer, autoimmuna sjukdomar och åldersrelaterade sjukdomar som Alzheimers (demens).
Ordet "gluten" kommer från det latinska ordet "lim" och härstammar från samma latinska rot. Gluten betyder alltså direkt översatt "lim". Det som ger gluten dess svårsmälta egenskaper är de höga disulfidbindningar det innehåller. Samma svavelbrygga återfinns i hår, naglar och vulkaniserat gummi.

Den första tredjedelen av tunntarmen är där vitaminer och mineraler absorberas av miljontals små utväxter som kallas villi. Villi gör att upptagningsytan ökas rejält i tarmen så att näringsämnen kan absorberas på bara en liten sträcka i vår tarmkanal. Skadas dessa villi kan inte kroppen få tillgång till de vattenlösliga vitaminer och mineraler tarmen normalt ska absorbera.


Nattvarden och glutenfria oblater

I värsta fall blir villi (näringsupptagande tarmludd) inflammerade och kan därmed försvinna helt. När det gäller toleransnivåer för gluten är denna helt individuell från person till person och t.ex. kan mindre än 0,1 gram av gluten orsaka allvarliga besvär för en celiakipatient. En sådan enkel sak som nattvard med oblat (ofta glutenhaltig) kan ge problem för många. Idag finns glutenfria oblater att köpa.

En person som är intolerant (även ovetande) och äter bröd eller pasta på daglig basis har sin tunntarm ständigt belagd med detta slemmiga, inflammatoriska glutenlim, och med allvarliga vitamin- och mineralbrister som resultat. Dessa brister brukar ta många årtionden att uttrycka sig såsom benskörhet, diabetes och vissa former av cancer.

Samhällen som Japan med traditionellt glutenfri kost har mycket lägre förekomster av en mängd olika sjukdomar, trots det faktum att dessa människor brukar äta mycket fisk, då förorenat med allt från PCB till tungmetaller.

Det visar sig att celiaki inte alls är en sjukdom, men ett väl fungerande system för tidig varning. Förutom det medfödda immunsvaret mot vete som vi alla har, är celiaki en genetiskt bestämd, adaptiv respons. Personer som inte har celiaki kan konsumera vete och sedan utveckla cancer, MS och en mängd andra mycket allvarliga sjukdomar.

Personer med celiaki undviker helt enkelt gluten och håller sig friska.

Det är inte bara gluten som är dåligt, vete är också ett veritabelt biologiskt vapen. Kemisk krigföring i vetets namn. Giftiga oxalater, lektiner och fytater, lömska trypsin och alfa-amalyashämmare,(Alfa-amylas är ett enzym som delar längre kedjor av stärkelse till kortare segment) och endokrinstörande ämnen såsom östrogener. 

Vete är faktiskt riktigt ordentligt osunt och ohälsosamt att bruka till föda. Inte ens korna kan smälta det utan risk för allvarliga tarmproblem och leverbesvär.

Du får kanske någon gång höra: "Men mänskligheten har ätit bröd sedan urminnes tider!" Från arkeologiska fynd och bevis vet vi att brödet uppfanns för högst 14 tusen år sedan. De flesta uppskattningar säger dock mellan 10 000 och 12 000 år. Och i de flesta västerländska samhällen infördes bröd först många årtusenden senare. Det är med andra ord ett ögonblick i evolutionära termer. Människor har varit genetiskt oförändrade under de senaste 200 000 åren.


Vi är genetiskt fortfarande huvudsakligen jägare och samlare där smörgåsar och spaghetti inte är en del av en sådan diet. Bröd är en produkt av jordbruket under tidens gång, som sedan direkt gett upphov till den industriella revolutionen. Människor har inte tid att anpassa sig till de långsamt verkande gifterna i vetet, och speciellt inte till det nya genetiskt manipulerade vetet som såg dagens ljus för över 100 år sedan när svenskarna tog fram ett helt nytt vete, en mutant och hybrid som tidigare inte sett dagens ljus. 

Vete är en monokotyledon (en-bladigt) gräs, något som däggdjur aldrig ätit i hela sin evolutionära historia. Inte så konstigt att de har något försvar mot dess fytosanitära kemiska gifter.
Den verkliga boven i dramat är naturligtvis vetet, inte alls några "underlägsna gener". Eftersom vete inte egentligen är lämpat som mat för människor. Det är giftigt på en mängd olika sätt, och egentligen endast lämpligt att användas för framställning av industriella lim.

Faktum är att vi idag inte ens har identifierat hälften av alla dåliga saker vetet innehåller. Många år av selektiv avel har ökat vetets arvsmassa till mer än 5 gånger större genetisk storlek, än det mänskliga genomet! I vanligt brödvete (Triticum aestivum), till exempel, har hittills nästan 24000 proteiner katalogiseras. 

Ett enda "dåligt" protein kan utlösa problem överallt i kroppen, under årens lopp.
Lantbruks/agroindustrin liksom tobaksindustrin, är naturligtvis redan fullt medvetna om de hälsoproblem deras produkter orsakar och arbetar febrilt med att slutföra sina projekt runt ”vetegenomet”, för att kunna identifiera de viktigaste sjukdomsframkallande delarna genom att kartlägga vetets-DNA så att de eventuellt kan få bort dessa.

Som vi vet så orsakar vete skador på tarmen. Vete orsakar intestinal permeabilitet (genomsläpplighet i tarmen). Vete har farmakologiskt aktiva egenskaper såsom östrogener som är skadliga för hälsan. Det moderna högförädlade och genetisk förändrade vetet skadar många organ i kroppen, inklusive hjärnan. Vete innehåller höga koncentrationer av excitotoxiner såsom aspartater och glutamater.

*Sidan uppdateras kontinuerligt i mån av tid, så bokmärk gärna sidan!http://www.atl.nu/lantbruk/nattvarden-far-inte-vara-glutenfri/

http://www.gp.se/livsstil/h%C3%A4lsa/%C3%B6strogen-p%C3%A5verkar-hela-kroppen-1.198467