torsdag 8 mars 2018

Japansk studie visar att D-vitamin kan skydda mot cancerD-vitamin och cancer

(länklista längst ned på sidan uppdaterad 10 mars 2018)

Individer som har en högre nivåer av D-vitamin i blodet kan löpa lägre risk för att utveckla vissa former av cancer. Det visar en japansk studie där data analyserades vid Japan Public Health Centre (JPHC) som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMJ (British Medical Journal).

Studien omfattade ett underlag av 33736 män och kvinnor i åldrarna 40 till 69 år. Flera svenska tidningar uppmärksammar också den japanska studien om D-vitaminet.

Den nya studien visar att D-vitamin också tycks ha en skyddande effekt mot cancer där höga halter av D-vitamin i blodet ger en 20 procent lägre risk att utveckla cancer, såväl hos kvinnor som män.

Risken för levercancer minskade så mycket som 50 procent, särskilt hos män.Låga halter av D-vitamin ökar risken för bland annat benfrakturer (osteoporos), hjärtsjukdomar, tarmcancer, diabetes, depression och alzheimer.

Här kan du läsa om D-vitaminets viktiga funktioner och betydelse: D-vitaminbrist


Referenser:71948171 

Andra länkar till intressanta studier om D-vitamin:
fredag 2 mars 2018

Onödiga sjukdomar - KolesteroletNedan finner du 4 små korta utdrag ur Stora Kosthandboken om kolesterol:

"Onödiga sjukdomar
Hög kolesterolhalt, reumatism och osteoporos (benskörhet), anledningen till att de överhuvudtaget existerar, beror på vår konsumtion av animaliska produkter. Faktum är att animaliska produkter har hög fetthalt, hög halt av kolesterol och är väldigt fiberfattiga, vilket är mindre bra.

Vad är då kolesterol? Jo det är ett ämne som hos människa och djur utsöndras från levern, och är nödvändigt för och i många kroppsfunktioner. 25 % av kolesterolet i vår kropp finns i hjärnan. Det har betydelse för membranfunktionen i cellerna och är råmaterialet för progesteron, östrogen, kortisol, testosteron och D-vitamin.

Vi utsöndrar ca 2000 milligram kolesterol per dag och vår kropp använder detta i alla vävnader. Kroppen utsöndrar dagligen sitt behov av detta ämne, oavsett om du får i dig kolesterol via maten eller inte!

Detta på grund av att det är endast det kolesterol som kroppen själv producerar (kroppseget) den kan använda sig av, så det kolesterol som kommer in i kroppen via konsumtion av animaliska produkter är bara en belastning och hälsorisk.

En sak du som läsare av denna bok ska vara medveten om, och det är att du hittar inte kolesterol någon annanstans utom i våra och djurens vävnader, det existerar inte i växtriket!
Så om vi slutade konsumera våra vänner djuren så skulle det inte finnas några kolesterolproblem överhuvudtaget.

Undersökningar har visat att animaliskt kolesterol höjer kolesterolhalten i blodet, medan vegetabiliskt protein sänker den!

Bara det jag hittills tagit upp, borde kanske få dig att tänka om och äta mindre av animaliska produkter, och öka intaget av grönsaker och frukt istället, eller hur? ...forts ...Gallstensbesvär
Det orsakas i huvudsak av samma feta överskottsprodukt, nämligen kolesterolet. Kolesterol är en vaxartad substans. Mättade fetter från animaliska produkter och transfetter är ett problem, eftersom dessa fetter får levern hos vissa människor att producera mer kolesterol än vad den annars skulle göra. Oljor som palmolja, palmkärnolja och kokosnötolja, kan också vara en annan utlösande faktor som gör att levern producerar mer kolesterol. Dessa oljor finns ofta i bakverk.

Kolesterol och mättade fetter från animaliska produkter är även en bidragande orsak till arterioskleros*.

*Arterioskleros är en generell term som syftar till en förtjockad kärlvägg och en minskad elasticitet, förr kallade man det i folkmun för ”åderförkalkning”....forts...


...cancer skulle kunna reduceras radikalt i samhället om alla insåg grunden till cancer och drog ner på konsumtionen av animaliska produkter. Det är bevisat att höga fetthalter, höga halter av kolesterol, djurens eget slagg och hormonprodukter som finns i produkterna vi äter, vår kropps egna slaggprodukter och giftiga avfall från animaliska produkter vi stoppar i oss samt avsaknaden av fiber i animaliska produkter, är en av de dominerande anledningarna till cancer i tjocktarm, ....forts....

...köttätare svettas inte genom huden som vi för de har inga porer. Deras urin är sur, medan vår är alkalisk (ska vara). Köttätande djur har en förmåga att bryta ned stora mängder kolesterol, och de har enzymet Urikas för att bryta ner urinsyra. Vår lever kan bara bryta ner små mängder kolesterol därför att vi saknar detta enzym....forts ...

... ofiltrerad äppelcidervinäger har också höga halter av pektin, som fungerar som en svamp i tarmen, det suger upp vatten och giftiga tarmprodukter och bland annat binder det kolesterol och för det med sig ut ur kroppen, vilket minskar risken för hjärt- och kärlproblem. I tillägg har man kommit fram till att vinägern hjälper till vid reglering av insulin eftersom vinägern hindrar stärkelse att omvandlas till socker...forts ..."

*Stora Kosthandboken hittar du här: Michael Håkanssons böcker
Hälsa och livslängd då och nu - på gott och ontVilka har tänkt på att sedan småbrukarsamhället allt mer försvann och den moderna civilisationen tog över så blev folk sjuka och sjukare och något stopp verkar ses inte i utvecklingen? ...trots att vi idag har tillgång till läkemedel som överhuvudtaget inte fanns på t.ex. 1800-talet.

Att vi ändå har många gamla idag som är klara och har nått hög ålder kan vi nog se som att amningen när de var barn fortskred amningen längre än idag, och de hann etablera ett starkare immunförsvar innan fast mat introducerades.

Det åts mer av det jorden gav, mindre av kött och mejeri, bekämpningsmedel fanns knappt, manipulerat kromosommättat spannmål med sina skadeverkningar, var inte påfunna än. Vacciner som sprutades in i blodet hos små barn med outvecklat immunförsvar, fanns inte. Vitt raffinerat socker, fanns inte. Att många blivit äldre idag beror på att vi kan behandla sjukdomar med olika läkemedel som inte fanns förr.

(se ett tillägg sist i detta inlägg vilka sjukdomar som var vanliga och som folk dog av på 1800-talet i Sverige)

Det moderna civiliserade samhället

Idag ser man sjukdomar som något normalt som man ska ha, och att man en gång i framtiden ska gå bort i någon sjukdom är självklart...nej det är inte självklart, men någonstans på vägen in i det civiliserade samhället blev det fel...

Det stora felet är högst troligt att vi gått emot naturen i vårt levnadssätt...men få är medvetna om det och andra vill inte alls lyssna på den teorin, utan slåss med näbbar och klor för den uppfattning de har, som inte kan rubbas vilka bevis som än läggs fram...

Man förlitar sig på vården som man tror ska bota och ta bort allt ont som kommer i vägen, att läkemedelsbolagen ska ta fram någon ny revolutionerande medicin som botar allt...men ack vad man bedrar sig, det är bara lindring eller "plåster på såren" som ges, för att dölja och som tar bort kroppens varningstecken på att något är galet...

Själv undrar jag om mänskligheten i västvärlden någonsin kommer att få en insikt i vad som görs fel i levnadssättet...kanske om 200-300 år eller så...så pass djupt rotad och etablerad är "fellevnaden" ...den fellevnad som är självklar och fullt naturlig för det stora flertalet...tyvärr.

Under tiden kämpar vi andra på med upplysning om hälsa och leverne till den lilla skara som vill lyssna, lära och förstå...de andra lyssnar inte eller kämpar emot och ser helst att "budbäraren skjuts" på plats för att få tyst på ord och tankar som inte "passar in"...

Läkemedel som inte fanns

Man ska tänka på att de mediciner/läkemedel som t.ex. penicillin, antibiotika, kortison, insulin, febernedsättande läkemedel,luftrörsvidgande medicin,med mera som vi har idag för att upprätthålla livet, fanns inte förr - På 1800-talet var följande sjukdomar ofta förknippade med döden:

Bistick, blodförgiftning, barnsängsfeber, astmatiska besvär, diabetes, difteri, dragsjuka (förgiftning av dåligt spannmål), brännsjuka (feber), tyfus, infektioner, inflammationer, kallbrand, kikhosta, tuberkulos, lunginflammation och annan sot i olika former, mässling (1861-1890 dog 33 000 i Sverige), scharlakansfeber (utbredd och elakartad, under åren 1850-1890 var dödligheten 30 %), smittkoppor (10 % dödlighet), vattensot (ödem), kolera (1834 insjuknade 25 000 varav hälften dog), dysenteri (akut tarminfektion),skärva (magsjukdomar), m.fl.

Kanske inte undra på att medelåldern var bara runt 40 år och många dog av sjukdomar man idag enkelt kan behandla, men jag är övertygad om att "måendet" i sig var bättre då än nu...

En annan anledning till kortare livslängd och svält på 1800-talet

I början av 1800-talet genomgick jordbruket i Sverige den så kallade "skiftesreformen". Jordbruket hade tidigare varit förlagt till mängder av små jordplättar i trakterna kring byarna. Men i samband med skiftesreformen omfördelades byarnas jord och slogs ihop till större stycken.

De gamla byarna splittrades och många hus brändes ner för att endast en stor markägare skulle husera och bruka marken, vilken ofta hade sitt hus i utkanten av de nya ägorna. Folket fick flytta in till städerna för att bo och jobba eller ut på den omkringliggande landsbygden för att odla upp en ny bit mark...

Michael Håkansson/