onsdag 16 maj 2012

Sojan och dess roll vid en allt tidigare pubertet

Det kommer allt fler alarmerande rapporter om sojan och dess roll i en allt tidigare pubertet hos flickor där pubertetens debutålder och tidig utveckling, accelererat sedan 80-90-talet.

Man larmar också om den negativa effekten på pojkars utveckling, samt sojans roll i den allt mer uppmärksammade försämringen av spermier hos män.