fredag 30 januari 2015

Makten över maten av Peter Wahlbeck och Michael Håkansson

Makten över maten

Tarmen är kroppens motor. Det finns ingen genväg till hälsa eller livsglädje. Du blir garanterat vad du äter. Man hör ofta att man ska tänka på hjärtat eller hjärnan. Motionera är nyttigt, vi ska sköta vår hygien och borsta tänderna. Men det är ganska tyst in det viktigaste och största organet vi bär på- tarmen!

Våra barn är helt beroende av sina föräldrar i sitt livs startskede. Barnen är samhällets framtid, en framtid som du har makt över. Kunskap är makt och bra mat är viktigt i våra liv. Du skapar vanor och traditioner för dig själv och framförallt åt dina barn.

Mycket av den mat vi äter i västvärlden produceras snabbt och rationellt för att maximera vinsten åt ägarna och den fiberfattiga födan som framställs industriellt, långt från konsumenterna, skapar sjukdomar. I maten finns salt, kemikalier och färg samt smakämnen och socker för att det ska gå att tillverka och äta.

Trots att sjukvårdskostnaderna ökar blir människor allt mer sjuka. Borde det inte vara tvärt om? Medborgaren måste hållas både frisk och sjuk. Frisk för att kunna jobba och sjuk för att konsumera vård och läkemedel. Vanliga s.k folksjukdomar uppbär indirekt mycket av hela samhällsekonomin.

Redan i tidig ålder börjar eländet i form av vitt bröd, mjölk och godis. Vad som först händer är att saliven inte blandas med maten, framförallt eftersom mjölken sväljs flytande. Denna klistrande föda gör att tarmen får en chock som den sedan aldrig kan fly från i resten av livet!

Traditioner och felaktiga vanor av dålig kost är så grundmurad i vår vardag att vi inte ens reagerar om vi blir sjuka. Vi ser inte problemet då våra vanor är starkare än förnuftet. Propaganda och reklam för direkt hälsovådliga produkter sköljer dessutom över oss.

Det moderna vetet är ohälsosamt för oss, men hur har det kunnat bli så? Jo något hände för 100 år sedan som skulle komma att påverka generationer framåt.

År 1901 startade en växtförädling på Sveriges utsädesförening i Svalöv som kom att förändra och påverka hela världen. Detta projekt skulle ge mer mat åt folket, billig mat med hög avkastning, det s.k. moderna vetet skapades. Detta gräs man nu skapade hade aldrig tidigare sett dagens ljus eller aldrig tidigare växt på vår jord.

Med hjälp av stark röntgenstrålning och starkt gift skapade man nya abnorma celler i tidigare korsade gräs. I sin iver lyckades man få fram en mutant, en hybrid som skulle ligga till grund för många nya sjukdomar. Man hade skapat världens första av det vi idag kallar GMO, eller genetiskt modifierad organism. Observera att man oavsiktligt hade gjort detta utan att förstå de skadeverkningar som blev resultatet på sikt.

Detta vete har ett kromosomtal så högt att vår kropp och matsmältning inte kan bryta ner det på rätt sätt. Det ursprungliga einkornvetet med sina 14 kromosomer hade fått ge vika för det moderna vetet Triticum aestivum som har 42 kromosomer. Denna skapelse blev något av de allra populäraste baslivsmedel vi har, nämligen vetemjölet.

Sviterna av detta nya moderna vete visade sig snart. På 1920-talet hade detta nya vete blivit populärt i hela världen och samtidigt började nu nya sjukdomar att dyka upp. Sjukdomar i organ, skelett, psykiska besvär med mera.

Nu 100 år senare sitter vi med facit på hur dålig denna nya skapelse varit. Vi har idag barn som är i sämre skick än förr, barn som föds med antikroppar mot både gluten och kasein överförda av mamman som i sin tur fått det av sin mamma och som i alla led 100 år bakåt i tiden burit på läckande tarm orsakat av vetet.

För 70 år sedan var det mjölkens tur att fördärvas i produktionsleden för främjandet av folkhälsan och befolkningstillväxten, allt nyttigt och hälsosamt i den naturligt helfeta mjölken försvann. Man började nämligen pastörisera mjölken. Man kokar mjölken vilket förstör allt nyttigt som sedan måste tillsättas på konstgjord väg igen.

Därefter började mejerierna producera en mjölk som jämt skulle vara vit, slät och fin. För att göra kunderna nöjda började mjölken homogeniseras. Det vill säga man slår sönder mjölkfettet till väldigt små kulor, så små att vår tarm kan läcka ut molekyler från mjölken i vårt blod, resultatet kan ge reaktioner som gör oss sjuka.

Vi föds idag till en värld där vi är omgivna av onyttiga livsmedel, tillsatser och gifter som bryter ner våra kroppar i förtid. Barnen som vi älskar är vår framtid. Dom ska en gång ta över efter oss, mot dem har vi ett stort ansvar. Det är nu dags att ta tillbaka makten över vad vi stoppar i oss och att vi skaffar oss information.

Vi ska visa att vi verkligen bryr oss och att vi kan återgå till det som är naturligt. Hur det än är så har vi bara lånat vår Jord av våra barn.

Jorden förbrukas i förtid genom ett högt tempo av ohämmad konsumtion, destruktiv jordbrukshållning och utarmning av planetens resurser. Vi är makthavare över framtiden och det är dags att ta av skygglapparna, se framåt och slå till bromsarna hårt, både för oss själva och för kommande generationer

Av Peter Wahlbeck och Michael Håkansson

Besök gärna Peters hemsida: wahlbeck.se

onsdag 28 januari 2015

IBD - Inflammatorisk tarmsjukdom - Crohns sjukdom och Ulcerös kolit

IBD - Irritated Bowel Disease

Är IBD och IBS samma sak? Nej, det är det inte. Några av symtomen är likartade. Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) består av två sjukdomar - Crohns sjukdom och Ulcerös kolit.


Ulcerös kolit är en kronisk sjukdom i tjocktarmen. Sjukdomen kännetecknas av inflammation och sår i tjocktarmsslemhinnan. Mycket små öppna sår eller sår bildas på ytan inuti tarmen, där de blöder och producerar pus och slem. Eftersom inflammationen gör tjocktarmen behöver tömmas ofta, är symtom är oftast diarré (ibland blodig) och ofta krampartad buksmärta.


Crohns sjukdom kännetecknas som en kronisk sjukdom som orsakar inflammation i mag- eller gastrointestinala (GI) området. Även om det kan innebära något område av mag-tarmkanalen från munnen till anus, är det oftast tunntarmen eller tjocktarmen som drabbas.

En studie från 2005 fann att de flesta människor (55 %) med Crohns även har celiaki. Man drog slutsatsen att Chrons sjukdom visar en strikt överensstämmelse med celiaki, och att detta samband bör hållas i åtanke när ett nytt fall av celiaki diagnostiseras Det finns också en ökad förekomst av Crohns hos personer med celiaki.

Det är mycket viktigt att personer med Crohns följer en glutenfri diet, gärna även fri från mejeriprodukter. En läkare som forskat i detta säger ”oavsett vad alla testresultat säger, så känner jag mig inte tillfreds att patienter med IBD äter gluten”.


En patient med Irritable Bowel Syndrome (IBS) beskrivs som antingen: diarré -IBS (IBS-D), förstoppnings -IBS (IBS-C) eller blandad IBS (växlande avföringsmönster) (IBS-A). Till skillnad från IBD, är att colon irritabile inte orsakar någon inflammation eller förändringar i tarmvävnad eller ökar risken för kolorektal cancer. Väldigt många kan hantera sin IBS genom att ändra din kost, livsstil och stress.

IBD-symptom kan vara:
*Lösa, rinnande eller frekventa avföringar
*Buksmärtor och kramper
*Feber (låg)
*Rektal blödning (blod i avföring vid toalettbesök)
*Aptitlöshet
*Hudsår eller irritationer på ben eller armar
*Ledsmärta eller stelhet
*Viktminskning
*Huvudvärk-migrän*

*År 2013 gjordes en studie runt celiaki och IBD samt kopplingen till migrän. I studien ingick 502 personer, 188 med celiaki, 111 med inflammatorisk tarmsjukdom, 25 med glutenkänslighet och 178 friska kontrollpersoner.

Resultaten visade att kronisk huvudvärk rapporterades hos 30 % av personer med celiaki, hos 56 % av dem som var glutenkänsliga, och av 23 % av dem med inflammatorisk tarmsjukdom, och hos 14 % ur kontrollgruppen med friska personer. Forskarna skrev: ”Framtida studier bör också testa migränpatienter för celiaki, särskilt de med svåra och behandlingsresistent huvudvärk”.

Vissa personer som får diagnosen IBD har senare fått besked att de har celiaki. Personer med IBD som fått besked på blodprover (ej 100 % tillförlitliga) att de inte är glutenintoleranta, har dock märkt att genom att ta bort gluten ur kosten så bidrar detta till att minska en del av deras symtom på IBD symptom och ibland helt.

Eftersom IBD är en autoimmun sjukdom, kanske man automatiskt väljer att ta bort gluten ur kosten, eftersom det har samband med autoimmuna sjukdomar. En nyligen genomförd studie av inflammatorisk tarmsjukdom fann att anti-tTG ökades vid inflammatorisk tarmsjukdom vilket ofta ses vid tarmsjukdomar.


Ungefär 2/3 till 3/4 av patienter med Crohns sjukdom kom-mer så småningom opereras som en del av den terapeutiska behandlingen av sin sjukdom. Medan 25 % till 40 % av patienter med Ulcerös kolit kommer att behöva operation. Vissa patienter med Ulcerös kolit väljer att genomgå en operation för att klara av kroniska, allvarliga symtom.


I statistiken kan man ana att den stora modifikationen/förädlingen av vetet med start år 1901 som gav ett nytt vete med högt genom (kromosomtal), blev var mans mat och billig mat. Utbredningen av detta nya vete började redan på 1920-talet ta fart över landet och därefter exploderade marknaden och plötsligt fanns vetet med överallt och i väldigt mycket mat med mängder av sjukdomar i spåren.

Ett exempel: Under krigsåren 1939-1945 odlades vetet i mindre skala och konsumtionen i landet sjönk vilket bla ledde till att intagning på mentalsjukhus för psykiska besvär sjönk drastiskt, personal permitterades och sjuksängar stod tomma. När kriget var slut och odling och konsumtion ökade, ökade återigen intagning, sängplatser fyllde upp och personal återanställdes. (se en närmare redogörelse för detta i boken: "Hälsoproblem & sjukdomar orsakade av vad vi äter".

Beträffande tjocktarmscancer: Det har visat sig att människor som har IBD också har en större risk att få tjocktarmscancer. Men detta betyder inte att alla IBD-patienter kommer att få tjocktarmscancer.

Dagens metoder att screena för tjocktarmscancer innebär att fler människor kan få diagnosen tidigare och behandlas framgångsrikt.Den nya självläkande människan av Sanna Ehdin!

En bok jag läst och som jag skulle vilja rekommendera er alla att läsa! Jag kommer att lägga upp en recension av boken på denna sidan när jag är klar med den.
Du hittar den bla här:
Sannashop

Bokus

CDON

En länk till Sanna Ehdins hemsida:
ehdin.com

Sanna Ehdin blogg Passagen:
SannaEhdin


Sanna Ehdin håller även föreläsningar om Nya Självläkande människan. Föreläsningarna ges under våren 2015 i Malmö 20 april, Göteborg 21 april, Stockholm 23 april, Söderhamn 4 maj och Gävle 6 maj. Gå in på denna länk för mer information och för att boka biljettköp: Billetto.se

fredag 23 januari 2015

Histamin - Hudbesvär - Klåda - Luftvägsbesvär - Migrän - ADHD - Celiaki


Står du i en återvändsgränd där dina prover för allergier och intoleranser inte visar något? Du vet att något är fel, du känner dig sjuk och har symtom på att något är fel, men enligt din läkare är du frisk. Då ska du noga läsa detta inlägg!

Histamin eller imidazoletylamin (C5H9N3), är ett hormon och en signalsubstans, som framför allt är verksam i immunförsvaret. Kemiskt sett är det en biogen monoamin och imidazol. Det är också verksamt vid allergier. Histaminet upptäcktes av Henry Dale 1910.

Histamin bryts antingen ner av DAO-enzymet (Diaminoxidas) i tarmen, eller av HNMT-enzymet (histamin-N-metyltransferas) direkt i cellen. Diagnosen histaminintolerans ställs vanligtvis genom att en nedsatt DAO-aktiviet fastställs via ett blodprov. Vad man i Sverige mer eller mindre aldrig tar hänsyn till är att även ett påverkat HNMT-enzym kan leda till histaminintolerans.

Vid celiaki, ulcerös kolit, IBD och tom vid fibromyalgi har man märkt en ökad intolerans mot histamin. Hos många som diagnostiserats för celiaki och som börjat leva ett liv med glutenfri kost, har emellertid upplevt att de tål allt mindre av sådant de kunnat äta tidigare.

Förklaringen kan ligga i att när tarmen läkt på en glutenfri kost så kan produktionen av enzymet diaminoxidas i tarmen störts så att mindre av detta enzym produceras (läs mer lägre på sidan om diaminoxidas DAO).

Samma fenomen med rubbningar i matsmältningsapparaten vid läkning från gluten kanske berör många som haft celiaki, som gått över till glutenfri kost men som helt plötsligt kan uppvisa brist på vitamin B12. För att kroppen ska kunna uppta vitaminet måste det först bindas till ett enzym som heter intrinsic factor (på svenska ibland kallat inre faktor).


Intrinsic factor produceras av de s.k. parietalcellerna i magsäckens slemhinna. Efter att B12-vitaminet har bundits till intrinsic factor transporteras det till tunntarmens sista del, där det upptas i kroppen. Om magsäckens slemhinna har atrofierat (förtvinat) produceras ingen intrinsic factor och B12-vitaminet kan därför inte tas upp av tunntarmen utan åker ut med avföringen.

Det samma gäller en skadad slemhinna i tunntarmen som inte kan absorbera B12. Det händer att tarmslemhinnor inte läker fullt ut på en glutenfri kost.Histaminet utsöndras kontinuerligt, men extra mycket vid vissa tillstånd, och endast i vaket tillstånd. Det agerar på många plan i kroppen och nervsystemet.

Det påverkar immunförsvaret, mag-tarmsystemet, glatt muskulatur, glykoneogenes och som frisättare av signalsubstanser. I centrala nervsystemet påverkar histaminet vakenhet och nyfikenhet, samt inlärning, minne och dygnsrytmen.

Glatt muskulatur påverkas av histamin bland annat i form av kontraktion i andningsorganen. När H1 aktiveras orsakar histaminet svullnad av till exempel slemhinnor. Svullnaden ökar genomsläpplig-heten, varigenom vita blodkroppar lättare kan tränga in i vävnaden. Detta sker alltid och reglerar blodgenomströmningen, men i extra hög grad vid infektioner där det förhöjda histaminet ger upphov till flera av symtomen för inflammation.

Vid allergier utsöndras histamin från mastcellerna, när mastcellerna reagerar på antigener. I det sammanhanget orsakar histamin rinnsnuva, hudutslag, svullnader, andnöd, med mera. Biogena aminer förekommer i en rad livsmedel som är kända att orsaka symtom hos känsliga individer.


En möjlig orsak till detta är att tarmens normala skydd mot biogena aminer är defekt eller hämmat. För att biogena aminer skall kunna bildas måste livsmedlet innehålla fria aminosyror. Livsmedlet kan antingen i sig innehålla fria aminosyror, som till exempel tonfisk, eller så kan dessa bildas, på grund av bakteriell nedbrytningen av livsmedlet.

Histamin
Histamin är det amin som är mest känt som orsak till överkänslighets och förgiftningssymtom via livsmedel. När histamin från livsmedel absorberas från tarmen uppstår en kraftig kapillärvidgning, vilket kan leda till en blodtryckssänkning och hjärtklappning. Ett intag av 500 mg histamin kan vara toxiskt för en normal vuxen människa, medan symtom kan uppstå vid 25-100 mg hos känsliga individer. Tyramin från livsmedel kan ge högt blodtryck, feber, svettningar och kräkningar, och misstänks också kunna utlösa migrän.


Serotonin har kärlsammandragande effekt. Flera studier antyder att serotoninhalten i blodcirkulationen har en avgörande betydelse vid migrän.

Putrescin och kadaverin finns i livsmedel som befinner sig i stark nedbrytning, och som då också oftast smakar dåligt. Putrescin och kadaverin kan accentuera effekter av andra aminer, då dessa har en starkare affinitet till aminernas inaktiveringsenzymer På så sätt blockerar de nedbrytningen av övriga biogena aminer.


Biogena aminer i olika livsmedel

Ost
I ost frigörs aminosyrorna histidin och tyrosin vid den normala nedbrytningen av ostens protein under mognaden. Några av bakteriestammarna som finns i opastöriserad mjölk kan bilda biogena aminer. Därför innehåller ost tillverkad av opastöriserad mjölk normalt histamin och tyramin.

I ost av pastöriserad mjölk kan aminerna förekomma på grund av kontamination av bakterier med förmåga att bilda biogena aminer. I flertalet ostsorter har smaken samband med innehållet av biogena aminer. Alla lagrade ostar har ett innehåll av biogena aminer.Fisk
Scombroidfiskar, till exempel tonfisk och makrill, innehåller stora mängder histidin i fri form, vilket gör att histamin lätt bildas om fisken hanteras olämpligt. I vissa beredda fiskvaror kan histamin och andra biogena aminer bildas under mognadsprocessen. Dessa aminer bidrar ofta till önskad smak på produkterna.

Vin
I vin är det främst histamin som orsakar symtom. Även om halterna av histamin i vin är förhållandevis låga kan reaktionerna bli kraftiga, eftersom alkohol ökar tarmpermeabiliteten, samt hämmar katabolismen av histamin. Putrescin och kadaverin kan också förekomma i vin, framför allt i röda viner, vilket eventuellt också kan förstärka histaminets effekt.


Ett glas vin kan hos känsliga personer vara tillräckligt för att orsaka migrän eller andra symtom typiska för biogena aminer. Tarmens normala skyddsmekanism mot biogena aminer omfattar enterocyter, mukoproteiner samt den enzymatiska aktiviteten i tarmen. De biogena aminerna bryts främst ner i tarmen av de specifika enzymsystemen monoaminoxidas, MAO, och diaminoxidas, DAO.

Dessa mekanismer är oftast tillräckliga för att oskadliggöra intag av biogena aminer från kosten. Nedbrytningsprodukterna utsöndras, och biogena aminer i födan orsakar därför normalt inga problem.

De som har brist på enzymet diaminoxidas (DAO) som bryter ner histamin eller de som är känsliga för histamin av annan anledning bör förutom de biogena aminer som innehåller histamin även akta sig för födoämnen som är histaminfrisättande. Har man brist på dessa enzym så kan man därför få allergi liknande symtom när man äter föda som innehåller dessa ämnen.


Exempel på symtom är blodtryckssänkning, hjärtklappning, huvudvärk, röda ögon, rinnande näsa, illamående, kräkningar, buksmärtor, astmaliknande besvär, yrsel, mun- och svalgsymtom och hudutslag. Symtomen kommer ofta med fördröjning, ibland kan det tom dröja upp till någon dag efter att man fått i sig ämnena.


Mer än 95 procent av kroppens totala DAO-aktivitet finns i tarmepitelet. DAO-aktiviteten ökar successivt från duodenum till ileum, men är låg i kolon. Lokaliseringen av MAO är däremot högst i duodenum och kolon. Detta innebär att där DAO-aktiviteten i tarmen är låg eller obefintlig är MAO-aktiviteten hög, vilket ger hela tarmen ett skydd mot biologiskt aktiva aminer.

DAO-aktiviteten i tarmen tycks vara den begränsande faktorn i histaminnedbrytningen, vilket avgör inaktiveringshastigheten av histamin från kost eller från frisatt histamin i tarmen.

Reaktion på biogena aminer kan alltså ske då kroppens normala omhändertagande av biogena aminer är hämmat eller på något sätt defekt, eller om biogena aminer intas i extremt stora mängder.


Stress och diarré
När det gäller plötsliga magsmärta och diarré i samband med akut stress, så är det en hormon som ligger bakom den plötsliga oredan i tarmen. Stressen gör att hormonet, som kallas CRH, utlöses i en del av hjärnan, hypotalamus. CRH påverkar cellerna i tarmen. En typ av celler, mastcellerna innehåller bland annat histamin. Mastcellerna är känsliga för CRH och när de utsätts för det förlorar de sin skyddsbarriär och det histamin de innehåller läcker ut i tarmen.

Vissa födoämnen har förmåga att stimulera kroppen till att själv frisätta histamin utan att det handlar om en immunologisk reaktion. De födoämnen som har den här förmågan är ananas, citrusfrukter, choklad, fisk, fläskkött, jordgubbar, papaya, skaldjur, spenat, tomater och äggvita.

Diminoxidas (DAOSIN)
Österrikiska forskare har utvecklat en intressant patenterad produkt som innehåller enzymet DAO (diaminoxidas). Produkten finns i form av kapslar (Daosin) och bör tas regelbundet före måltid eller vid behov. En ny vetenskaplig studie stödjer att tillförsel av diaminoxidas leder till statistisk signifikant minskning av symtombördan vid histaminintolerans.

Tidigare studier talar för att vissa diagnoser är intressanta ut DAO-synpunkt. Både vid nässelutslag (urtikaria) och atopiskt eksem har man funnit låga nivåer av DAO i blod.

Histamin kan oskadliggöras via flera metabola vägar. Enzymet diaminoxidas (DAO) som normalt produceras i tunntarmen är kroppens viktigaste vapen för att bryta ner histamin och andra biogena aminer i maten. Bristande förmåga att producera enzymet DAO i tarmen tycks vara den begränsande faktorn för att kunna bryta ner histamin. Detta faktum avgör hur snabbt histamin från kost eller från frisatt histamin i tarmen inaktiveras.

Aktiviteten av DAO kan vara reducerad i tarmen hos vuxna med födoämnesallergier och kroniska diarréer. Vad gäller lokal förekomst av DAO i tarmen och ytterligare studier med väl karakteriserade patienter är viktiga. Histaminos och histaminintolerans är benämningar som föreslagits på de symtom som större mängder histamin orsakar hos känsliga individer.

Faktorer som medverkar till att reaktioner uppstår vid intag av histaminhaltig föda:
  • •Intag av livsmedel med så höga halter biogena aminer att nedbrytningen (katabolismen) inte är tillräckligt snabb.
  • •Ökad genomsläpplighet av aminer genom tarmslemhinnan på grund en läckande tarm, av alkohol eller andra tarmirriterande födoämnen.
  • •Förändrad eller skadad produktion av diaminoxidas i tarmslemhinnan.
  • •Alkohol och föda som innehåller biogena aminer kan hämma kroppens egen produktion av enzymet DAO (diaminoxidas).

Sjukhistorik/diagnos (anamnesen) vid histaminintolerans är mer eller mindre typisk men liknar oftast den klassiska allergin.


Allergitester mot det misstänkta födoämnet är negativt. En viss skillnad är att biogena aminer utlöser symtom vid mycket olika doser. ”Jag tål ibland och ibland inte, jag förstår inte varför?

Festmåltider med goda ostar, salami och rött vin förekommer ofta i patientens berättelse, för att inte tala om en pizza med ”allt på” (ost, salami, tonfisk) kompletterat med rött vin.Möjligen kan man i svårbedömda fall få en viss vägledning med hjälp av analys av DAO i blodprov (serum).


Vid histaminförgiftning får man akuta och mera uttalade symtom. Exempel på histaminförgiftning är när en patient söker akut vård efter att ha ätit en tonfiskpizza och samtidigt druckit rödvin.

En stund efter måltiden får patienten symtom som rodnad i ansikte och, på bröstet, nässelutslag, magknip, diarréer och dessutom diffus andnöd. Tonfisk, som är en makrillfisk innehåller stora mängder histidin i fri form, vilket gör att histamin lätt bildas om fisken hanteras olämpligt. Burken med tonfisk har kanske förvarats med öppet lock några dagar så att tillväxten av vissa bakterier har gynnats.

Vid mildare symtom talar man om histaminos eller histaminintolerans. En kanske bättre benämning är att vissa har ökad känslighet för biogena aminer eftersom inte bara histamin är orsaken till symtomen. Symtom som kan utlösas vid överkänslighet vid histaminintolerans:

Mag-tarmbesvär (illamående, kräkningar, buksmärtor, gaser, ballongmage och diarré), hudbesvär (eksem, nässelfeber, flush, klåda, rodnad), huvudvärk och migrän, astmaliknande besvär, nästäppa, nysningar, rinnande näsa, muskelvärk, hjärtklappning hjärtarytmier, blodtrycksfall, brännande känsla i mun och svalg, yrsel, andra allergiliknande symtom.Något som ofta drabbas är bronkernas slemhinnor eftersom histamin spelar en stor roll där och HNMT är den huvudsakliga nedbrytningsvägen. Detta kan leda till ett permanent behov att hosta och mycket jobbig och torr rethosta. Beroende på histaminbelastning kan detta hålla i sig i flera veckor, tom i månader.

Även i stressituationer kan det leda till upprepad hosta, ett behov att harkla sig. Även bronkit och bihåleinflammation gynnas. Histamin vidgar blodets kapillärer och gör dem genomsläppligare. Detta kan gå så långt att även plasma och t.o.m. blod kan utsöndras. I extrema fall kommer rätt mycket blod när man snyter sig.


Forskning tittar nu på vissa barn med ADHD och exponeringen för livsmedelsfärger där man sett att det kan frigöras histamin vid exponering, kanske inte till en grad att det utlöser en allergisk reaktion med t.ex nässelutslag, utan där det istället eventuellt skulle kunna påverka beteende eller impulsivitet.

Väldigt många som lider av glutenintolerans, celiaki eller intolerans mot mjölk - mejeri brukar ofta ha problem med histamin i någon form, som röda kliande utslag eller klåda på kroppen.

DAO-provet ändå viktigt att försöka övertala sin läkare att få ta, det kan vara en god vägledning för många där inga andra intoleranser /överkänsligheter går att påvisa i prover...


*Äntligen är det klart, många har väntat!

Nu går det att beställa av mina populära böcker som E-böcker. Det är det stora uppslagsverket över kostrelaterade sjukdomar, Hälsoproblem & sjukdomar orsakade av vad vi äter och den Stora Kosthandboken.

Just nu är där ett bra paketpris på båda böckerna. Mycket nöje och lärorik läsning utlovas! Böckerna levereras i EPUB-filformat och kan läsas i mobiler, på plattor, i datorer med mera.

Du hittar böckerna här: Michael Håkanssons böcker som E-böcker


www.kostinformation.se