måndag 10 februari 2014

Viktiga bitar i vår dagliga kost förlorar i näringsvärde

En undersökning från 2003 som presenterades i The journal of agriculture, visade chockerande resultat i hur vår föda dränerats på viktiga vitaminer:

De sista 50 åren har potatisen förlorat:

100% av A-vitaminet
50% av C-vitamin och järn
28% av kalciuminnehållet
50% av riboflavinet (vitamin B2)
18% av tiaminet (vitamin B1)

25 andra alldagliga frukt och grönsaker kartlades och resultaten var ungefär likvärdiga. Bland dem som tappat allra mest näringsinnehåll var broccolin.

Därför är det av största vikt med tillskott av vitaminer/mineraler dagligen och då främst för de som lever på en gluten/mejerifri kost.

Detta inlägg kommer att vidare uppdateras...torsdag 6 februari 2014

HUNDAR – GMO i foder - STERILITET – gluten - sjukdomar - kramper - Monsanto


Charlotte Berggren på Laggarebo Djurfoder skriver:

"Idag har jag haft en intressant men också skrämmande diskussion med en hunduppfödare och foderhandlare.
Vi pratade om rena hundfoder, problem orsaka
de av gluten- och spannmål, kemiska tillsatser, GMO och vilka risker det innebär. Pratade om forskning som visar att försöksdjur som ätit GMO-foder uppvisar sterilitet i tredje generationen.
Då blev han precis tyst och stelnade till.
- Jag har en kollega, en uppfödare, som i alla år fött upp fina valpar. Alla har blivit sålda. Champions på utställningar, men nu senaste året har det inte blivit några valpar. Ingen har förstått varför.
- Jag har aldrig gjort den kopplingen till GMO innan, fortsatte han. De har använt ett känt foder med GMO och som iallafall tidigare hade en hög andel sojaprotein i under många år – och nu blir det inga valpar längre.

Skrämmande utveckling!

- De renaste foder, de som är helt GMO-fria, utan kemiska konserveringsmedel är ofta för dyra. Kunderna vill inte köpa, berättar han. Ändå köper de foder från de stora märkena – de som innehåller GMO, kemiska tillsatser, soja m.m.

Han har precis som jag märkt en markant ökning av hundar med diverse olika problem.
Att råda en kund, trots många års erfarenhet tycker han inte är lätt.

Jag har själv märkt en ökat antal hundar med olika KRAMPER under det senaste året. Har försökt föra lite statistik och se om jag kan se några samband och har hittat ett – alla har varit känsliga för gluten och spannmål i fodret. Efter foderbyte har de allra flesta blivit bra, en del har även fått kompletterande behandling med homeopatiska medel.

Så vill du ha en FRISK HUND; välj ett foder som är garanterat fritt från GMO, fritt från gluten och spannmål och utan kemiska tillsatser
".

En tankeställare: hur mår vi människor om några generationer när vi får i oss mer och mer GMO-mat??


( Det finns en hel del tillverkare som har GMO-fria, rena foder. Det är de då mycket noga med att skriva ut på säcken eller i broschyren. Det är ett viktigt säljargument. Eu-godkända antioxidanter betyder att man kan ha tillsatt några av de över 4000 kemiska tillsatser som är godkända. Majs tillhör gruppen spannmål och över 90% av världens majs är GMO tyvärr. OBS!- det är bara på fodersäcken som en tillverkare enligt EU-lag är skyldig att uppge exakt vad som ingår i fodret.)


Ryska forskare finner att tredje generationen av hamstrar blir sterila av GM Soja! Denna nya information ger oss ytterligare en hälsorisk, och en bekräftelse på tidigare problem i samband med fertilitet, födelsevikt hos barn, och spädbarnsdödlighet.

I denna utfodringsstudie användes hamstrar, ett djur som inte tidigare har förekommit i GMO-säkerhetsstudier: En grupp hamstrar fick en normal kost utan någon soja alls, en annan grupp fick icke-GMO-soja, en tredje åt GM soja, och en fjärde grupp åt en ännu större mängd på GM soja än den tredje.

Hamstrarna och deras avkomma matades respektive kost under en period av två år. Man använde samma genetiskt modifierade (GM) soja som produceras på över 90 procent av soja arealen i USA. Under perioden kunde forskarna utvärdera tre generationer hamstrar.

Först tog de fem par hamstrar från varje grupp, vilka alla producerade sju till åtta kullar, totalt cirka 140 djur.

Till en början gick allt bra, men allvarliga problem framkom då de valde nya par från avkomman. Den första problemet var att denna andra generation hade en långsammare tillväxttakt och nådde könsmognad senare än normalt.

Dock fick denna andra generationen så småningom 39 kullar:

* Icke-soja gruppen fick 52 ungar
* Gruppen som åt icke-GM-soja fick 78 ungar
* GM-soja-gruppen fick bara 40, varav 25 procent dog

Så dessa andra generationens GM-soja matade hamstrar hade en fem gånger högre spädbarnsdödlighet, jämfört med 5 procent normala dödlighet som händer i kontrollerna.

Nästan alla av tredje generationens GMO- hamstrar blev sterila!


Men visade sig sedan ett ännu större problem därför att nästan alla av tredje generationens GMO-hamstrar förlorat förmågan att få barn helt och hållet.

Bara en enda av tredje generationens kvinnliga hamster födde ungar, och av dessa 16 ungar dog en femtedel.

Kort sagt var nästan hela tredje generationens GM-sojaätare steril!


Dr Irina Ermakova, en av de ledande forskarna hos den ryska National Academy of Sciences , att mer än 50 procent av ungar till moderråttor som matades med genetiskt modifierad soja dog inom tre veckor, jämfört med 10 procent dödlighet bland kontrollerna. Hon sa att hos hanråttor som matats med GM-soja, hade färgen på deras testiklar förändrat från rosa till blått. Man kunde se cellerna på en annan bild, den visade att cellstrukturen i testiklarna var olika , ett helt annat blodflöde.

Ermakova ville utföra ytterligare undersökningar för att analysera de organ som hon hade samlats i studien, men hon fick aldrig chansen. Jeffrey Smith säger: "Hon sa till mig när vi satt vid EU-parlamentet efter att en presentation där, att hennes chef hade varit pressad av sin chef.

Hon inte göra fler GMO-studier på djur, handlingar på hennes skrivbord brann upp, prover stals från hennes laboratorium och en av hennes kollegor försökte trösta henne med att säga: "Jo kanske genetiskt modifierad soja kommer att lösa den överbefolkning problemet på jorden. " Hon var inte imponerad. "
 

Italienska studier, där de uppfödde möss med GM-soja och de hade också visat förändringar i testiklarna, däribland skador på unga spermier.

Nu, om du skadar unga spermier, kan det resultera i en av två saker. De kan leda antingen till infertilitet, eller till problem hos avkomman.

Som du kanske vet släpptes genetiskt modifierade grödor inte ut förrän 1996, ( i Sverige togs GMO-potatis fram 1989) som börjar med GM soja, majs och bomull. Modifierade raps kom ett år senare. Kom ihåg att människor har mycket längre livslängd än råttor och att GMO-livsmedel endast infördes 1996. Detta är mindre än en generation.Så vi är fortfarande långt ifrån att se den fulla effekten av dessa potentiella förgreningar i människor, eftersom vi bara är cirka 15 år in i den. Men om effekterna liknar dem på många typer av djur, kan vi vänta oss sterilitet i stor skala när våra barnbarnsbarn växa upp och börja försöka att skaffa barn ..."Det enda som är tillåtet från och med i år, i Sverige är godkända EU grödor, vilka Monsanto numera BASF har patent på 90% av dessa"...så här i vårt land stoppas de i alla fall inte...
"Det spelar ingen roll att ni bojkottar för från och med i år så är det enda som är tillåtet att planteras i Sverige enligt den nya lagen, frön som Monsanto har patent på. Så GMO kommer ner i våra jord oavsett om det är ekologiskt eller inte."
Vad kan du och jag göra för att stoppa GMO och kemiföretagen?

 https://www.dropbox.com/s/xl6a5rmeourvppd/monsanto.pdf

Jo vi kan bojkotta Monsantos varumärken och de som använder deras produkter. Sluta köp följande:Läkemedelsverket gömde tusentals ”intolerabla biverkningar” från ADHD-droger!


Inlägget uppdaterat augusti 2019


En ny rapport avslöjar att Läkemedelsverket har dokument om tusentals fall av “intolerabla biverkningar” från ADHD-droger i Sverige bara för 2012. Det är biverkningar som inte rapporterats till biverkningsregistret. Man har helt enkelt gömt och glömt dem – utan några som helst åtgärder.

Vi pratar här om de fall där svenska psykiatriker trosvisst skrivit ut Ritalin, Concerta och Strattera, det ena efter det andra, bara för att till sist konstatera att det inte fungerade. Man kunde inte höja dosen mer för att upprätthålla drogeffekten, skadeverkningarna blev alltför stora.

I ett sista desperat försök vill man då skriva ut rent amfetamin (metamin, amfetamin). Men för att göra det måste förskrivande psykiatriker i varje enskilt fall ansöka om licensgodkännande från Läkemedelsverket. För att få detta godkännande måste man beskriva hur illa det fungerat med Ritalin, Concerta och Strattera. Och det har runt 300 psykiatriker gjort år 2012.

I hela 1700 fall (nya och förnyade) har man begärt att få skriva ut amfetamin eftersom Concerta, Ritalin och Strattera fungerat så dåligt – med massor av ”intolerabla biverkningar”. Och eftersom i stort sett varje patient fått skador från fler än ett av de olika pillren uppgår det faktiska antalet ”informella biverkningsrapporter” som psykiatriker lämnat in i dessa ansökningar till det mångdubbla.

Här är några av de skador som patienter drabbats av:
 • Strattera … högt blodtryck, Ritalin … biverkningar i form av isoleringstendens … känslomässigt avstängd … panikångestattacker.”
 • ”Prövat … Concerta, Ritalin … Skakningar, andningssvårigheter. Slöhet och ep-anfall av Strattera.”
 • ”Concerta i hög dos … ångest och nedstämdhet, högt blodtryck … Ritalin alltmer dysforisk sinnesstämningsmässigt, hopplöshet, trötthet …”
 • ”Concerta omväxlande med Equasym … blivit forcerad, taggig, irriterad och dysforisk.”
 • ”Concerta … gav som biverkan panikattacker och hjärtklappning … Ritalin … huvudvärk och humörsvängningar.”
 • ”Concerta men fick förhöjd ångest. Även provat Ritalina men fick förhöjd pulsfrekvens och andningssvårigheter. Strattera hade ingen effekt.”
 • ”Har provat flertal metylfenidat-preparat (Concerta, Ritalin) med svåra biverkningar som följd. Även provat Strattera med svåra biverkningar.”
 • ”Metylfenidat i form av Concerta och Ritalin … tilltagande ångestattacker, nedstämdhet, döds - och suicidtankar.”
 • ”Concerta … Ritalin … Allt jämnt kvarstående koncentrationssvårigheter och i takt med ökande dos mer påträngande biverkningar.”
 • ”Concerta. Ingen effekt. Blev hyperaktiv plågades av huvudvärk, lättirriterad och aggressiv … Ritalin … buksmärtor.”
 • ”Concerta … betydliga biverkningar framförallt när effekten avtog … kallsvettig, fick frossa, ångest och suicidtankar … likadant på Ritalin. Strattera … orolig, fick ångest och kände sig som i ett rus.”
 • ”Har provat Concerta, Ritalin, Strattera och Voxra. Samtliga har givit intolerabla biverkningar.”
 • ” … aggressiv vid intag av Metylfenidat … Strattera … resulterade i oacceptabel hjärtklappning.”
 • ”Concerta och Ritalina som båda gav intolerabla biverkningar i form av humörsvängningar, nedstämdhet, ångest och oro … prövat Strattera som även den i modesta doser gav intolerabla biverkningar och helt utebliven effekt.”
 • ”Provat andra metylfenidat men dålig effekt & försämrats av dessa … inlagd på tvångsvård efter suicidförsök.”
 • ”Strattera … oacceptabel biverkning i form av aggressivitet … Concerta med gränspsykotiska biverkningar.”
 • ”Ritalin och Concerta men tyvärr fått svår ångestförstärkning av dessa preparat.”
 • Prövat metylfenidat … men mycket svår ångest då läkemedlet gått ut på eftermiddag/kväll. Prövat atomoxetin utan effekt men svår ångest som biverkan.”
 • ”Ritalin … ångestpåslag, svettningar … Concerta fått depression, ilska och känsla av att vara iakttagen.”
 • ”Strattera … så småningom … mer och mer uppvarvad och okoncentrerad… Concerta … ännu mer uppvarvad och okoncentrerad och blev aggressiv … Ritalin … fungerade … effekten försvann … Medikinet … uppvarvad och agiterad.”
 • ”Concerta och Medikinet … ökad ångest … av Concerta … även blivit lite paranoid … Strattera, förfärligt illamående.”
 • ” … tilltagande livsleda och självmordstankar som prompt försvunnit bara 2 dagar efter att … slutat med Concerta.”
Läkemedelsverket har berättat för ansvariga sjukvårdspolitiker att man gör en högprioriterad ”säkerhetsuppföljning” av den exploderande förskrivningen av Concerta och Ritalin. Det har visat sig vara en ren bluff. Myndigheten har inte gjort något alls. Inga som helst åtgärder har vidtagits.
Vad man däremot har gjort är att gömma dessa tusentals ”intolerabla biverkningar”.

Läs rapporten ”Skador från ADHD-droger" – en granskning av Läkemedelsverkets säkerhetsuppföljning” av skribenten Janne Larsson:
http://jannel.se/LV.ADHD.droger.pdf

En skrämmande utveckling för att underhålla ett system med medicinering på felaktiga grunder när tydliga indikationer finns att det ofta är kostrelaterade problem bakom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning...


onsdag 5 februari 2014

Stora folksjukdomar finns bara i sentida jordbrukssamhällen

Moderna DNA-analyser visar att det inte skett någon förändring i vår genetiska uppsättning de senaste 40 000 åren – mindre än 0,02 procent. Det är först de senaste trettio generationerna som bröd och andra spannmålsprodukter, liksom mejeriprodukter, tagit en större andel av det totala födointaget i vår moderna värld. Bröd och müsli i den formen vi intar idag är helt moderna företeelser –
vitt mjöl har endast funnits i 120 år.

Så när vi står där, undrande, i livsmedelsbutiken, vad skall vi välja? Det säkraste är nog att gå förbi hyllorna med paketerad ”functional food”, liksom mjölk- och brödavdelningarna, direkt bort till den mat som liknar det som har utgjort basföda i människans ursprungliga miljö: rotfrukter, grönsaker, frukt, bär, nötter, ägg, fisk, skaldjur och kött.

Men föreställningen att bröd och mjölk inte skulle vara artfrämmande föda är stark. Hittills mycket starkare än nyfikenheten.

Människan kan, som fångstfolk i arktiska regioner, leva väl på 90 procent animalisk och 10 procent vegetabilisk föda, eller som rotfruktsodlare i tropikerna på 80 procent vegetabilisk och 20 procent animalisk. Det är den totala frånvaron av mejeri- och spannmålsprodukter, liksom raffinerat fett, socker och salt, som är gemensamt för alla dessa ursprungliga samhällen och vår egen mångmiljonåriga evolution. Alla saknar de våra stora folksjukdomar, de finns bara i sentida jordbrukssamhällen – kan det verkligen vara en tillfällighet?