torsdag 5 juli 2012

Sojans vara eller icke vara i vår kost och dess biverkningar.Tidig pubertet


Sojans vara eller icke vara i våra livsmedel.

Dom som lever en gluten och mejerifri koststil har inte ofta ett större urval att ösa ur, och därför exponeras just dessa grupper mer för sojabönan då den flitigt används i glutenfritt och som mejeriprodukts ersättare.
 
Som många läsare har att påpeka är soja förekommer i praktiskt taget alla bearbetade livsmedel, och idag äter vi den i aldrig tidigare skådad mängd i livsmedel som sojamjölk, soja hamburgare, sojaglass med mera.

Sojans hälsoeffekter har varit kopplade till växtisoflavoner en föreningar som efterliknar östrogen. Men djurstudier tyder på att äta stora mängder av dessa östrogena föreningar kan minska fertiliteten hos kvinnor, utlösa tidig pubertet och störa utvecklingen av foster och barn.

Många mammor matar sina barn både felinformerade och omedvetna om att dom exponerar sina barn för östrogen varje dag, motsvarande en mängd på kanske upp till 5 p-piller. Av samma anledning är det också viktigt att speciellt varna gravida kvinnor att undvika att äta soja, en ökad halt av östrogen i livmodern under graviditet kan få oönskade effekter på barnet som också kan utsätts för ökade risker att utveckla bröstcancer i framtiden.

Soja har en av de högsta koncentrationerna av fytoöstrogener som är naturligt förekommande växtöstrogener.

Vissa forskare anser att koncentrationen av fytoöstrogener i sojabaserad modersmjölksersättning kan nå farliga nivåer eftersom dessa bröstmjölksersättningar är den enda eller primära näringskällan hittills. Just dessa forskare hävdar att barn som fått soja får också östrogen motsvarande fem p-piller per dag (baserat på kroppsvikt). Cirka 25% av barnen i USA matas sojabaserad modersmjölksersättning.

En undersökning från USA visade att flickor går in i puberteten vid en yngre ålder nu än tidigare.Mer än 10 procent av vita 7-åriga flickor har bröst förändringar som signalerar början på en pubertet, enligt en undersökning som gjordes i mitten av 2000-talet. 

Detta är en ökning från bara 5 procent i början av 1990-talet.
Den genomsnittliga åldern för en flicka första menstruation minskade också, från ett genomsnitt på 14 eller 15 år i det förflutna till cirka 12 år idag.

CNN rapporterade:

"Experter är osäker på vad som ligger bakom ökningen av tidigare pubertet, men det är troligen en kombination av flera faktorer, bland annat barnfetma epidemin och ämnen i miljön.

Tidig pubertet hos flickor är ett växande folkhälsoproblem eftersom studier har visat att flickor som tidigt kommer i puberteten är mer benägna att utveckla bröst-och livmodercancer senare i livet ...

Tidig utveckling hos flickor har kopplats till dålig självkänsla, ätstörningar och depression, samt cigarett-och alkoholbruk och tidig sexuell aktivitet. "


Den så kallade "hälsosamma kosten" som påverkar dina hormoner. Ojäst soja i dess många varianter.
Denna så kallade "hälsosamma kost" är allt annat än hälsosamt, särskilt för spädbarn och barn som exponeras för östrogen dagligen i sojas spår.

Man ska också hålla i minnet att soja är närvarande i praktiskt taget ALLA bearbetade livsmedel och att över 95 procent av soja är GMO, (genmodifierat) och som i sig har sin egen uppsättning av hälsorisker. Amerikanska undersökningar runt matvanor visar att genomsnitts amerikanen konsumerar soja i aldrig tidigare skådade mängder.

Vi kan nu se exakt samma utveckling ske även i vårt land.

Att begränsa eller helt eliminera bearbetade livsmedel från din familjs kost, skulle helt klart vara en av de bästa hälsoinvesteringarna du någonsin gör, nedan är några av flera anledningar till att minska sitt sojaintag.

Följande steroidhormoner återfinns ofta i bearbetade/processade och sojabaserade livsmedel:

1.Estradiol - naturligt kvinnligt könshormon
2.Progesteron - naturligt kvinnligt könshormon
3.Testosteron - naturligt manligt könshormon
4.Zeranol - Syntetiskt tillväxtbefrämjande
5.Trenbolonacetat-syntetiskt tillväxtbefrämjande
6.Melengestrolacetat-syntetisk tillväxtpromotor

Många gånger återfinns ovan nämnda även i djurfodret vilket i sista änden också hamnar på vår tallrik, kanske oftast genom importerad mat där kontroll i många fall otillfredsställande.

Tidig pubertet hos flickor är ett växande problem i runt om i världen.

I mitten av 1800-talet var den genomsnittliga åldern för första menstruation ca 17år.Under det sena 1960-talet hade åldern sjunkit till 12år, idag "accepteras" allt från 9 till ca 16år som "normalt" av läkarkåren. 

På senare år har början av tidig pubertet hos flickor, lett till att början till bröstutveckling och könsbehåring sjunkit till och med lägre i åldrarna.  Bland kaukasiska flickor i bland annat USA, har 1 av 7 börjat utveckla bröst och könsbehåring redan vid en ålder av 8år. 

Siffran för afro-amerikanska flickor är 1 av 2. Många läkare och forskare har börjat revidera ned den ålder då puberteten anses "starta" - till 7 år för vita flickor och 6 år för afrikanska amerikaner!

Tidig debut av puberteten är förknippad med många hälsorisker: både fysiska och psykologiska. Det medicinsk fakultetet och föräldrar måste göra mer för att lära sig om orsakerna till för tidig pubertet och arbeta både för att vända dessa negativa trenden och utvecklingen mot en allt tidigare pubertet och att ge stöd till flickor som upplever det, och att se över kosten som helt klart är boven och framförallt sojans roll.

Menstruation eller fertilitetsproblem. Ökad livslång exponering för östrogen genom den moderna kosten och sojan är också associerat med en ökad risk för problem som PMS, mensvärk och myom, polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), endometrios, fibrocystiska bröst och mycket mer.

Hämmad tillväxt.

Tidig pubertet ofta förknippas med ett snart färdigväxt skelett, vilket innebär att en 6-årig flicka kan ha en benstruktur som hos en 8 eller 9-åring. 

Även om de kanske inledningsvis kan vara längre än långsamt utveckling flickor, flickor som upplever tidig pubertet kommer sannolikt att bli kortare, efter den initiala tillväxtens spurt eller sprutar, puberteten gör att kroppen sluta växa och kroppen börjar få former istället.

Det finns även rapporter om en tendens till bröstutveckling hos unga pojkar i pubertet och en försämring av vuxna mäns spermier, där sojan verkar vara en faktor att räkna in.

Långsamt växande flickor utan tecken på start av pubertet har mer tid att växa på längden över genomsnittet av flickor som genomgår en tidig pubertet.

Hjärnans utveckling.

Puberteten utlöser också slutfasen av hjärnans utveckling.  Återigen får flickor i tidig debut av puberteten mindre tid att utvecklas till sin fulla fysiska potential innan tillväxten upphör.

Depression, ångest och stress.

Att vara annorlunda är svårt för både tidiga och sena utvecklare och kombineras med humörsvängningar i samband med puberteten, många flickor som upplever tidig pubertet också ha känslomässiga besvär och kan behöva extra känslomässigt stöd från föräldrar, lärare och andra betrodda vuxna.

Vidare ska tilläggas att studier visar att soja/sojabaserade produkter kan vara negativt och kanske tom skadligt (interferens) för personer med hypotyreos (nedsatt sköldkörtelfunktion).

Isoflavoner som finns i soja, visar en toxicitet i östrogen känsliga vävnader och i sköldkörteln. Isoflavoner är hämmare av sköldkörtelperoxidas vilka gör T3 och T4. Hämning kan förväntas generera tyreoidearubbningar, inklusive struma och autoimmun tyreoidit.

Förutom biverkan kan den hämma testosteronnivåer, och kan även vara en främjande faktor för att orsaka bröstcancer.

Med sammanfattning av ovan bör man fundera över sojans roll i en gluten och spannmålsfri kost.