onsdag 25 maj 2016

Socker och hälsan - sjukdomar och sockerberoende


Socker och hjärtat
Större sockerintag kan vara skadligt för hjärtat.  En studie från år 2013 visade starka bevis för att socker faktiskt kan påverka pumpmekanismen i hjärtat och kan öka risken för hjärtsvikt. Resultaten pekade specifikt på en molekyl av socker (liksom från stärkelse) metaboliten glukos-6-fosfat (G6P) som skyldig till förändringar i muskelproteinet i hjärtat. Dessa förändringar kan på sikt leda till hjärtsvikt. Ungefär hälften av de människor som får diagnosen hjärtsvikt dör inom fem år.

Socker och magnesiumbrist
En stor del av befolkningen lider av magnesiumbrist och detta är en vanlig orsak till allergier, depressioner, PMS, njursten, migrän, epilepsi, karpaltunnelsyndrom, hjärtproblem och blodtrycksbesvär. 

Vid stress förbrukas stora mängder magnesium likaså vid stora intag av socker.
För att bryta ner socker går det år B-vitaminer och bl.a magnesium. Man säger att kroppen behöver 56 magnesiummolekyler för att kunna bryta ner 1 sockermolekyl. Kroppen förbrukar således av sina magnesiumdepåer för att bryta ner sockret.


Socker och fettbildning
Fetman i USA har tredubblats under de senaste 30 åren och barnfetma har fördubblats. Varför? En orsak kan vara ökningen av fruktoshaltiga drycker. En studie från år 2010 på barn fann att överskott av fruktos intag (men inte intag av glukos) faktiskt orsakar att viscerala fettceller mognar – således grunden för en stor mage och ännu större framtida risk för hjärtsjukdomar och diabetes.

Socker och ökad hunger
En studie från år 2008 fann att överkonsumtion fruktos var kopplad till en ökning av ett tillstånd som kallas leptinmotstånd. Leptin är ett hormon som talar om när du har ätit tillräckligt med mat.

Problemet är att vi ofta ignorerar signalen vår hjärna sänder till oss. Hos vissa människor fungerar inte denna signalöverföring och lämnar ingen signal alls att kroppen har tillräckligt med mat för att fungera. Detta i sin tur kan leda till överkonsumtion av mat och därmed fetma. Om du har gått upp i vikt under det senaste året och kan inte riktigt räkna ut varför, kanske bör du titta på hur mycket fruktos du får i dig.

Cancer och överlevnad
Det är svårt att tala om socker utan att nämna insulin. Socker och insulin är väl dokumenterat i litteraturen bl.a vid insulinresistens och cancer. En studie från år 2013 fann att socker i tarmen utlöste bildandet av ett hormon som kallas GIP (styrs av ett protein som kallas β-catenin som är helt beroende av sockernivåer), som i sin tur ökar insulinfrisättningen.

Forskarna fann att β-catenin i själva verket kan påverka cellernas mottaglighet så att cancer kan bildas. Ytterligare studier har visat negativa associationer mellan högt socker och stärkelseintag och överlevnad hos både bröstcancerpatienter och patienter med tjocktarmscancer.

Genetiskt betingar sockerbehov
En nyligen genomförd studie där 579 personer ingick, visade att de som hade genetiska förändringar i ett hormon som kallas ghrelin också faktiskt konsumerade mer socker (och alkohol) än de som inte hade denna  genvariation. Ghrelin är ett hormon som talar om för hjärnan att du är hungrig.


Förslag på varningstext
År 2012 tog tidskriften Nature, upp en idé om att begränsningar och varningar bör placeras på socker och sockerhaltiga produkter. Författarna visade upp bevis för att fruktos och glukos i överskott kan ha en toxisk effekt på levern som vid metabolismen av etanol - alkoholen i alkoholdrycker hade likheter med de metaboliska vägar som fruktos tog.

Vidare ökade socker också risken för att drabbas av kroniska sjukdomar som alkohol kan utlösa. En intressant studie från år 2013 fann att leverskador faktiskt kan uppkomma utan stora intag av kalorier eller vid viktökning.

Socker och hjärnan
Socker kan faktiskt påskynda åldrandet. År 2009 fann en studie ett samband mellan glukoskonsumtion och åldrande celler. 2012 publicerades en studie som fann att överdriven konsumtion av socker var kopplat till brister i minnet och övergripande kognitiv hälsa. En studie på råttor från 2009 visade liknande resultat.

Många koststudier har genomgående visat att hyperaktiva barn äter mer raffinerat socker än andra barn. 

En studie med 265 hyperaktiva barn visade att mer än 75 % av dem visade onormal glukostolerans. Detta innebär att deras kroppar var mindre känsliga för sockerintag och därför inte kunde upprätthålla ett balanserat blodsocker.


Spikar” av förhöjt blodsocker och av insulinnivåer utlöser skadliga fria radikaler, oxidativ stress och inflammation. Förhöjt blodsocker kan också interagera med proteiner, kanske även med exorfina peptider och producera glykerade molekyler som skadar blodkärl och nerver, inklusive hjärnceller.

Dessutom när ett barn regelbundet tillåts att småäta av källor till raffinerade kolhydrater, såsom godis, choklad, läsk och juice, riskerar de ökade blodsocker och insulinnivåer. Dessa nivåer av glukos i blodet ger oberäkneliga utlösande oförutsägbara svängningar i koncentration, fokus, hunger, begär, aktivitet och beteende. Dessa faktorer är inte till stor hjälp för ett barn med autism eller ADHD.


Större sockerkonsumtion bland barnen
Förr i tiden gällde t.ex en litennormal” godispåse till barnen när lördagen kom, nu idag är det stora vida påsar som rymmer kilo med godis och många föräldrar kompletterar ofta dessa ”kilospåsar” med en läsk eller Coca-Cola till sina barn...socker, socker och mer socker. 

Sockergömmor 
Många eftersträvar att försöka undvika de “normala” sockerhaltiga syndarna som godis, kakor, tårta, läsk med mera, men de känner sig ofta lite lurade när de faktiskt upptäcker att livsmedel de betraktar som ”nyttiga” faktiskt innehåller massor av socker. Sockret har brett ut sig enormt de sista 30 åren och vi hittar idag socker och mer socker överallt runt oss i produkter….Läs gärna Stora Kosthandboken där jag ingående tar upp hur man gick tillväga för att så att säga "lurades" för att få folk att frångå det bruna sockret (hälsosammare) och istället välja vitt raffinerat socker.

(ovan ett tidningsklipp från år 1982 i serien "för 60 år sedan" som handlade om 1920-talets Sverige)

Sockerfilmen - En tankeväckare!
Avslutningsvis vill jag be dig att avsätta lite tid och titta på den fantastiska "Sockerfilmen" som fått allt fler att både förfasas och vakna upp för vad det är som pågår... 


Här är en direktlänk till YouTube där du kan se filmen med bättre bild och format:  

Inlägget uppdateras i mån av tid…


Referenser till ovan artikel:

National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute. Disease and Conditions Index: What Are Overweight and Obesity? Bethesda, MD: National Institutes of Health; 2010.

Krebs NF, Himes JH, Jacobson D, Nicklas TA, Guilday P, Styne D. Assessment of child and adolescent overweight and obesity. Pediatrics 2007;120:S193–S228.

Daniels SR, Arnett DK, Eckel RH, et al. Overweight in children and adolescents: pathophysiology, consequences, prevention, and treatment. Circulation 2005;111;1999–2002.

Office of the Surgeon General. The Surgeon General's Vision for a Healthy and Fit Nation.[PDF - 840 KB]. Rockville, MD, U.S. Department of Health and Human Services; 2010.

Freedman DS, Zuguo M, Srinivasan SR, Berenson GS, Dietz WH. Cardiovascular risk factors and excess adiposity among overweight children and adolescents: the Bogalusa Heart Study. Journal of Pediatrics 2007;150(1):12–1.


onsdag 11 maj 2016

Glutentrenden och gluten - den mediala propagandan mot glutenfri kost


Man ser nu allt oftare negativa rubriker som "Få hälsoeffekter med glutenfri kost" trots att många mår bättre på glutenfri kosthållning.
Vi kan se allt mera "experter" yttra sig i media och ifrågasätta den populära glutentrenden...men varför? Kan man se ett mönster att alla dessa "experter" som "köpta" FÖR att konsumtion av gluten och glutenhaltiga livsmedel inte ska minska ytterligare?


Glutentrenden gör att försäljning av glutenhaltiga spannmål som vete, korn och råg och produkter tillverkade av dessa sädesslag minskar kraftigt i västvärlden.... vilket betyder förluster för jordbruk, näringsliv och industri...och en hälsovinning för dem som slutar äta gluten i formerna: vete, korn och råg. Man kommer säkert att kunna fastställa om något årtionde sjukdomar relaterade till gluten och glutenintolerans minskar.


Att äta glutenfritt har gjort att otaliga mängder människor kan berätta om en betydligt bättre hälsa och välmående...och ofta lindras eller försvinner besvär och sjukdomstillstånd...och vilka förlorar på att man kan äta sig till ett friskare och hälsosammare liv?...Jo läkemedelsindustrin som nu förlorar miljarder på denna nya trend varje år...

 
I Vetenskapens Värld som sändes av SVT den 9 maj 2016 handlade det om glutentrenden att äta mindre gluten och äta mer glutenfritt. Man kan tycka sig se ett "mönster" som både talar för och emot gluten, med andra ord är filmen gjord på ett skickligt och utstuderat sätt för att skapa "tvivel" och göra människor osäkra i frågan  och få dessa osäkra människor att lita till "experternas" ord mer än till det andras berättelser, det egna tänkandet och egen slutledningsförmåga...Hur det än är så bestämmer varje individ över sin egen kropp och vad man väljer att stoppa i sig.En annan källa till sjukdom och besvär är ju även den moderna processade mjölken. Mjölkkonsumtionen är också på tillbakagång vilket gör att det blir ett stort överskott på mjölk och vinsterna minskar för mjölkindustrin. Detta har man dock försökt lösa genom att göra större reklamkampanjer och lyfta fram olika kaffedrycker där mjölk ingår som t.ex "kaffelatte"...Kanske det är dags att testa alla barn i Sverige till att börja med för glutenintolerans/känslighet/celiaki som vissa forskare vill? Ja, det kan vara en god idé för det är ju barnen som ska ta över i samhället efter oss...och en bra början kan ju vara att t.ex alla skolor inför glutenfri mat...

 "- Att folk på eget bevåg börjar äta glutenfritt, kan också vara att blodproverna är osäkra", säger Jonas Ludvigsson barnläkare i Örebro och professor vid Karolinska institutet.

En av mina kontakter sade något intressant runt glutenproblematiken och intolerans mot gluten i en intervju jag gjorde år 2010, och jag brukar citera honom i mina inlägg då och då:
"En utländsk professor inom pediatrik som länge forskat runt glutenintolerans sade följande kloka ord vid en intervju 2010: "Varför säger inte läkarkåren sanningen? Då kunde 80 % av patienterna gått hem från sjukhusen varje dag".


Bloggen ofrivilligt nedstängd
Avslutningsvis kan jag tillägga att när programmet glutentrenden gick på Tv den 9 maj så släcktes plötsligt min blogg ner och var stängd och osökbar på nätet i över 12 timmar och trafiken till min blogg var under den tiden 0 (noll besök). Som det såg ut så gavs celiakiförbundets sida då främsta favör och kom överst i 3 träffar vid googlesökning istället för denna glutenblogg som haft  miljonbesök, och som alltid brukar ligga som nummer 1 eller 2 vid sökning på google.

Det googlades friskt med 1000-tals sökningar på orden "gluten" och "glutenfritt" samt "glutenintolerant" efter programmet och dessa sökningar skulle per realitet automatiskt ha hittat till min blogg och givit ett högt rankat sökresultat, men så var icke fallet för den fanns inte utan "fel 502" visades.

Det är fruktansvärt och obehagligt om sökmotorer kan påverkas och styras vid behov...OM det är så är det faktiskt en obehaglig korrupt utveckling som pågår...

Inlägget kommer att uppdateras i mån av tid...