tisdag 16 januari 2018

Tips på bra saker att känna till!

Bra att veta!

Tar man tillskott av zink (varianten som löses i vatten) p.g.a. brist eller för att förbygga brist på zink, och man känner en kraftig smak av metall i munnen strax efter intaget, så har man i regel ett överskott av zink i kroppen.

Det få vet är att brist på D-vitamin faktiskt kan orsaka ett överskott på zink, detta då zink behöver D-vitamin för att kunna användas och fungera i kroppen.

Vid underskott av zink störs upptaget av D-vitamin. Överskott på zink kan undertrycka nivåerna av koppar då dessa är antagonister mot varandra.

Drabbas man däremot av ett överskott av koppar t.ex. genom brist på zink, kan känsliga individer få psykiska symtom, och andra helt plötsligt bli känsliga för magnetiska och elektriska fält som man inte tidigare märkt av...

Ytterligare en sak som är bra att veta om är att mineraler inbördes har sinsemellan viktiga funktioner för att mineraler och vitaminer ska kunna fungera i kroppen. T.ex. är magnesium beroende av kalium och zink som i sin tur måste finnas för att D-vitaminet ska fungera i vår kropp. Brist på mineral och även vitamin leder till ytterligare konsekvenser utöver vad bristen i sig kan ge när det fattas mineral eller vitamin.

Micke Håkansson...