söndag 28 april 2013

Myten om högt kolesterol - skadliga statiner

Ett av flera viktiga inlägg om folkhälsan som bör belysas.

Ingen har kunnat visa att högt kolesterol utgör någon risk för kvinnor. Inget experiment har heller lyckats förlänga deras liv. De flesta studier har dessutom visat att det inte heller är farligt för äldre människor.

I själva verket har mer än 20 studier visat att äldre människor med högt kolesterol lever längst. Trots att myten är så grundligt avvisad så fortsätter läkare att ordinera statiner.

Det är nämligen inte ofarligt att sänka kolesterolet, och statinerna blockerar bildandet av enzymer och hormoner som behövs i livsviktiga biokemiska synteser. För två år sedan rapporterade engelska forskare att bland en kvarts miljon statinbehandlade patienter, drabbades mer än 4 procent av njursvikt, nedsatt syn eller allvarliga muskel- och leverskador.

Antalet lever- och muskelskador hade dessutom underskattats, då de inte registrerades om inte blodmarkörerna för dessa skador var tre–fyra gånger högre än normalt. Oberoende forskare har rapporterat att muskelbesvär förekommer hos minst 20 procent, och lika många drabbas av impotens.

Hur många som får störningar av hjärnans funktioner i form av dåligt minne, depression, aggressivt beteende, och demens är okänt, därför att man inte registrerat dylika symptom i industrins statinstudier. Det finns emellertid många oberoende forskare som rapporterat att symtomen försvinner om patienterna slutar att ta statiner.

En annan farlig komplikation som tyvärr är ganska vanlig är att insulinproduktionen blockeras, vilket leder till förhöjda blodsockervärden. Att ta statiner för en diabetiker är  som att försöka släcka en eldsvåda med hjälp av fotogen. Störd hjärtmuskelfunktion och arytmi är inte ovanligt.

I djurexperiment kan kolesterolsänkning resultera i cancer och detta gäller även för människor. Ett av de tyngsta bevisen kommer från Japan. En liten dos Zocord ordinerades till 40 000 patienter. Sex år senare hade fyra gånger fler dött av cancer bland dem vars kolesterol hade minskat allra mest, jämfört med dem som fortfarande hade normalt eller högt kolesterol.

Kolesterolsänkande mediciner kan göra vilken frisk människa som helst till patient! Faktum är att det är just vad som händer världen över, när statiner nu börjar skrivas ut till både vuxna och barn “i förebyggande syfte”.
För personer som nyligen haft en hjärninfarkt, ger statiner en viss, marginell minskning av totaldödligheten för män, men inte för kvinnor. Sammantaget förändras inte total dödligheten, därför att statinmedicinering ökar cancer och man byter som infarktpatient statistiskt sett en icke dödlig hjärtinfarkt mot en cancer.

Statinerna är de bäst säljande läkemedlen och läkemedelsindustrins största kassako. Enbart Pfizers Lipitor omsätter 100 miljarder kronor per år.

Några av kolesterolmyterna.

Det är en myt att:

Mättat fett och höga kolesterolvärden orsakar hjärt-och kärlsjukdom.

Fettrik mat höjer kolesterolvärdet.

Att kolesterol är orsaken till att artärerna blockeras.

Att statiner förlänger livet.

Kampanjen mot kolesterol baseras på följande antaganden:

Hjärtinfarkt beror på igensättning av hjärtats artärer med plack innehållande kolesterol

Fett i kosten orsakar en höjning av blodets kolesterol som ger upphov till igen sättningarna i kärlen. Båda dessa antaganden grundas på forskning av Nikolai Anichkov som 1913 rapporterade att kaniner som matats med kolesterol utvecklade kärlskador liknande mänsklig ateroskleros. Det är befängt att detta feltänk fortfarande utövar inflytande på modern sjukvård.
Kaniner är växtätare och ska naturligtvis inte matas med animalisk föda. Anledningen till att denna myt lever kvar kan bara förstås om man ser vilka oerhörda vinster den har gett läkemedelsindustrin och dess medlöpare.

År 1961 rapporterade Framinghamstudien att risken för kranskärlssjukdom var högst hos dem
med högst blodkolesterol, och American Heart Association (ADA) lanserade officiellt låg fettkost. National Institute of Health deklarerar 1984 sänkning av blodkolesterol som ett
nationellt mål. 1987 godkändes den första statinen (kolesterolsänkaren) och all världens läkare sattes i rörelse för att förskriva statiner till vid det laget helt fettskrämda patienter.

Biverkningar:
Psykiska biverkningar
Mardrömmar, sömnstörningar, depression, ångest, irritation, apati, aggressivitet, minnesbortfall, självmordstankar, koncentrationssvårigheter, hallucinationer, känslomässiga störningar

Källa: Läkemedelsverket.

Fysiska biverkningar:
Muskelvärk och muskelsvaghet, njurproblem., leverproblem, magsmärtor, förstoppning, illa
mående, ökad risk för cancer hos äldre, ökad risk för bröstcancer, var femte
man blir impotent.
Källa:
Docent Uffe Ravnskov.

Statiner minskar också tillgången på det för hjärtmuskeln så viktiga Q10 och detta tycks också vara bakgrunden till den muskelvärk och muskelsvaghet som är en av biverkningarna av statiner.

Fakta
Kolesterol är ett livsnödvändigt ämne. Det ingår som en nödvändig byggsten i varje cell i din
kropp. Kolesterol behövs bland annat för att bygga upp och stabilisera cellmembran, de omgivande skal som skyddar alla dina celler. Dessutom är kolesterol byggstenen till alla dina
steroidhormoner, såsom könshormonerna testosteron och östrogen. Kanske förklarar det varför kolesterolsänkande medicin visats ge ett försämrat sexliv.

Kolesterol måste transporteras i blodet för att komma till celler som behöver det. Transporten sker i särskilda ”paket”, lipoproteiner. Lipoproteiner består av lipider (fettämnen) och proteiner. De har formen av olika stora bollar som inuti sig har kolesterol, som de transporterar runt i blodbanan. Lipoproteiner finns av flera slag och har till största delen fått sina namn efter hur stor densitet (täthet) de har:

Kylomikroner bildas ur fettet från födan och övergår sedan i de andra formerna. VLDL = Very Low Density Lipoprotein (rent fett, kallas även triglycerider), IDL = Intermediate Density Lipoprotein, LDL = Low Density Lipoprotein, HDL = High Density Lipoprotein.

Kroppen kan antingen tillverka sitt eget kolesterol eller ta upp det från födan via blodet.
Regleringen av kolesterolet fungerar så, att om man äter mycket kolesterol, minskar kroppens
egen produktion av kolesterol och om födan innehåller litet kolesterol, ökar kroppen sin
produktion., allt för att hålla kolesterolnivån konstant.

Inget “ont” eller “gott” kolesterol

Margariner och vegetabiliska oljor skapar inflammationer i blodkärlen. Företrädarna för ko- lesterolmyten påstår att LDL partiklarna oxideras, så att de blir små och hårda och kan skada
den inflammerade kärlväggen. Därför har de kallat LDL “det onda kolesterolet”, medan HDL
som för bort kolesterol ur blodbanan kallats “det goda kolesterolet”.

Men det finns naturligtvis inget “ont” eller “gott” kolesterol. Det finns bara skadlig föda och hälsosam föda. Om vi äter den föda vi har anpassats till under vår utveckling, kommer kolesterolet att genomföra sina naturliga och skyddande uppgifter i kroppen, men om vi äter den skadliga och för oss onaturliga föda som rekommenderas av Livsmedelsverket, kommer många av kroppens funktioner att skadas.

När sakens natur allt mer uppmärksammas och sanningen bakom kolesterolet/myten ser dagens ljus kan vi också se industrin protestera:
 http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/hjarta-karl/forskare-satt-inte--ut-statiner-i-onodan/


Tips! :
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9172411465

http://www.ravnskov.nu/svuffesöndag 21 april 2013

Genmodifierat vete (GMO) kan ändra människans arvsanlag för gott! Gener stängs av.

Australiska forskare i Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), australiensiska regeringens egen forskningsorganisation, utvecklar nu en vetesort där vissa gener stängs av permanent.

Noaks Ark på Svalbard - "Doomsday Vault" skapades för att bevara jordens alla ursprungliga fröer, dvs "originalen" undan en eventuell global katastrof.

När Microsoft grundaren Bill Gates beslutar genom Gates Foundation att investera $ 30 miljoner på ett projekt är det definitivt värt att titta närmare på.

Inget projekt är mer intressant för tillfället än projektet på en av världens mest avlägsna platser, Svalbard. Bill Gates investerar miljoner i en fröbank i Barents hav nära Arktiska oceanen, cirka 1100 kilometer från Nordpolen.

Den första anmärkningsvärda punkten är vilka som sponsrar valvet Doomsday!

Här ansluter mangrant:
Norska staten, Bill & Melinda Gates Foundation, den amerikanska jordbruksnäringsjätten DuPont / Pioneer Hi-Bred, en av världens största ägare av patenterade genmodifierade (GMO) frön och relaterade agrokemikalier, Syngenta, det stora schweiziska GMO utsädes och agrokemikalie företaget genom sitt Syngenta Foundation, Rockefeller Foundation, en privat grupp som skapade "genrevolutionen" med över 100 miljoner USD i startkapital sedan 1970-talet, CGIAR, det globala nätverket som skapats av Rockefeller Foundation för att främja dess ideal av genetisk renhet genom förändringar i jordbruket.

Lämnar detta nu "portarna öppna" för en global modifiering av grödor som styrs upp via Monsanto?

Vi har ännu inte sett de värsta skadorna gentekniken kan göra. Australiens statliga myndighet, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), utvecklar vetearter som är designade för att stänga av gener permanent.

Professor Jack Heinemann vid University of Canterbury:s centrum för integrerad forskning i biosäkerhet har studerat vetet potential. Digital Journal rapporterar att han säger:

"Vad vi funnit är att molekylerna skapas i denna vete, avsett att tysta vete gener, kan matcha mänskliga gener, och genom förtäring, kan dessa molekyler in människor och potentiellt tysta våra gener. Fynden är absolut säkra. Det råder ingen tvekan om att dessa matcher existerar."

Konsekvenserna av detta klargörs av Professor Judy Carman vid Flinders University:  

Om detta tystar samma gen i oss som det det tystar i vetet – ja, då tenderar barn som fått detta enzym som inte längre fungerar, att dö vid ungefär fem års ålder.

http://www.greenmedinfo.com/blog/gm-wheat-may-damage-human-genetics-permanently

Om detta släcker ut samma gen i oss som det släcker ut i det genmodifierade vetet, har det potential att döda människor. Men det är värre än så. Tystade gener tystas för gott och förs vidare till kommande generationer.

Det framgår av artikeln att även Monsanto är inne på tanken på, att via genmodifiering av grödor, överföra tystade gener till insekter som skadar grödorna, som ett sätt att ta död på dessa insekter.
Den australiska regeringen och Monsanto blundar alltså för vad som kan hända människor när de äter dessa grödor. Varför skulle människan vara tåligare än insekter?

Genteknikföretagen och samarbetande maktelit inom regeringar och forskningscentra (t.ex. Sveriges Lantbruksuniversitet) tävlar om att få dela på kakan av kortsiktiga vinster, medan de samtidigt bidrar till en ekologisk katastrof med allt starkare gifter och genetiskt nedsmittade organismer. Endast fantasin sätter gränser för vad en sådan ekologisk tsunami kan tänkas åstadkomma.

Kräv GMO-märkning!

Låt oss kräva att veta vad vi äter, låt oss kräva märkning av alla livsmedel som blivit kontaminerade med GMO (direkt eller indirekt via GMO-foder).

Om GMO är något positivt så är det ju ett försäljningsargument. Endast om GMO är ”en ulv i fårakläder” finns det anledning att inte informera, inte märka.

Vågar Arla utmana svenska konsumenter?

Intressant att notera är att Arla just nu funderar på om de ska tillåta GMO-foder i Sverige. Ännu ett effektivt sätt att ta död på svenskt jordbruk, för vem vill köpa GMO-produkter?
http://www.kostdemokrati.se/midi/2012/11/16/arla-suger-ut-mjolkbonderna/

Arla kör sitt eget race och i kläm kommer svenska bönder, som precis som i schack verkar kunna offras för att flytta fram sina affärsmässiga positioner.
När man sedan etablerat monopol kan man styra priset som man vill, både inköp av gårdsmjölken från bonden och utpriset till konsumenter. Genialiskt uttänkt!

Kanske måste vi också vänja oss vid mjölk från kor som äter genmanipulerad majs och soja?
Men marknaden håller på att svänga. Det är bara inom den offentliga sektorn denna trend hålls tillbaka, där gäller fortfarande Livsmedelsverkets påbud om lightprodukter och margariner. De i sin tur går i ILSI´s ledband när de rekommenderar en sjukdomsframkallande gödningskost.

Folket måste, via sina förtroendevalda politiker, kräva en obligatorisk märkning av alla GMO-livsmedel, i sann demokratisk anda, så att vi själva kan välja vad vi stoppar i munnen på oss och våra barn. De politiker eller partier som vill smyga in GMO utan vår vetskap förtjänar inget fortsatt förtroende utan är inne på farliga och outforskade vägar.

GMO en av vår tids allra viktigaste politiska frågor!