söndag 17 september 2017

Kalium och brist - Hypertyreos - struma - giftstrumaKalium den bortglömda mineralen

*Inlägget uppdaterat 20 juni-2019

Kalium är en mineral (elektrolyt) i kroppen. Nästan 98 % av vårt kalium finns i cellerna. Små förändringar i kaliumnivån kan få allvarliga effekter på hjärtat, nerverna och musklerna. Få tänker till exempel på att förstoppning, hjärtbesvär, svullna ben/anklar, kramp i vadmusklerna, orolig nattsömn med nattliga svettningar, kan vara tecken på kaliumbrist för att nämna några symtom. Få vet att om de lider av låga kaliumnivåer så ska de vara försiktiga med fysisk ansträngning

Kalium är därför viktigt för att våra muskler ska fungera effektivt, inklusive hjärtat. Kalium har också en roll vid reglering av blodtrycket. Låga kaliumnivåer (hypokalemi) kan orsaka svaghet eftersom cellulära processer påverkas. Njurarna är huvudorganet som kontrollerar kaliumbalansen genom att avlägsna överskott av kalium i urinen. 


Symtom på låga kaliumnivåer:
Svaghet, trötthet, kramp i arm- eller benmusklerna, muskelsmärtor, ibland svårt eller oförmåga att röra armar eller ben på grund av svaghet (ungefär som en förlamning), stickningar, myrkrypningar  eller domningar i fingrarna, torr hud, hudsprickor, illamående, kräkningar, kramper i buken, uppblåsthet, förstoppning (även diarré kan förekomma), oregelbunden hjärtverksamhet (hjärtarytmi - färre slag,extraslag, dubbelslag), törst, täta urineringar, lågt blodtryck, svimningskänsla (p.g.a lågt blodtryck), yrsel, neurologisk påverkan/störningar som depression, psykos, delirium, förvirring eller hallucinationer.

Uttorkning på grund av diarré, överdriven svettning och laxermedel är vanliga orsaker till låga kaliumnivåer. Givetvis kan kaliumbrist också uppkomma vid dålig kosthållning, rubbat näringsupptag/tarmskada hos dem som lider av obehandlad glutenintolerans och celiaki. 


Vilken nivå av kalium är normalt?
Om man har ett normalt kaliumvärde som ligger något över 3,5 och värdet börjar sjunka ner mot 3,0 kan man märka lite diffusa symtom. Sjunker värdet under 3,0 är det risker för rubbning av hjärtrytmen.Är man frisk och inte tar några mediciner och har ett värde på exempelvis 3,2 skall man inte vara särskilt orolig. 

Det är ju bra om man följer kaliumvärdet med jämna mellanrum under ett års tid för att se om värdet håller sig stabilt, skulle värdena sjunka får man undersöka bakomliggande orsak.

Läkemedel som kan ge kaliumbrist 
Andra orsaker till hypokalemi inkluderar läkemedel som påverkar mängden kalium i kroppen som till exempel vattendrivande läkemedel, luftrörsvidgande läkemedel som bricanyl, buventol m.fl.

Inbördes samspel och funktioner rubbas 
De som har besvär av gluten och lider av obehandlad glutenintolerans/celiaki, har ofta brist på mineraler som järn, magnesium, zink, mangan, kalcium, kalium, koppar och jod. Alla dessa mineraler samspelar inbördes och brist på någon drabbar betydelsen/funktionen hos andra mineraler.

Till exempel drabbas magnesiumets funktioner och upptag i kroppen vid kaliumbrist, likaså påverkas funktionen hos kalium och magnesium vid brist på zink. Låga kaliumnivåer kan också orsakas av magnesiumbrist. (Se min bok ”Hälsoproblem & sjukdomarorsakade av vad vi äter” avsnittet: Magnesium och dess funktioner, med start på sidan 464   

Störning i binjurar 
Störningar eller sjukdom i binjurarna kan också ge upphov till kaliumbrist (hypokalemi) i längden. De som lider av hyperaldosteronism som är en sällsynt sjukdom och som innebär en överproduktion av aldosteron i binjurebarken. 

Tillståndet definieras av kroppens överproduktion av aldosteron, ett hormon som styr natrium- och kaliumnivåerna i blodet. Denna överproduktion leder till kvarhållande av salt och förlust av kalium, vilket leder till högt blodtryck. 

Personer med hypertyreos kan också ha en brist på kalium i bakgrunden särskilt om de ofta drabbas av ensidig återkommande huvudvärk.
Tidiga symtom på lågt kalium är vanligtvis vaga och milda med symptom som involverar matsmältningsapparaten, njurar, muskler, hjärta och nerver. En tillägg av kaliumhaltiga livsmedel i den dagliga kosten kan rekommenderas för den som drabbats av kaliumbrist eller som riskerar att utveckla brist.
Några exempel på livsmedel som innehåller högre halt av kalium
bananer
tomater
apelsiner
cantaloupe melon - nätmelon
persikor
nypon
gurkmeja
Vid misstanke om gravare tillstånd av kaliumbrist som är farligt, så bör man uppsöka sjukvård för provtagning och utredning. Egen behandling med stora doser av kaliumtillskott avrådes bestämt

 *uppdatering nedan 20 juni 2019

Hypertyreos - Tyreotoxikos - Struma - Giftstruma 
Något som faktiskt kan förväxlas med uttalad brist eller överskott av kalium, kan vara en överaktiv sköldkörtel. Därför bör man kontakta läkare för blodprov och kontroll av sköldkörteln för att utesluta detta.


Hypertyreos uppstår när sköldkörteln överproducerar ämnesomsättningshormoner.
 

Hög ämnesomsättning ger en rad olika symptom som: oro, uttalad trötthetskänsla, hjärtklappning, snabb regelbunden puls eller snabb oregelbunden puls, förmaksflimmer, viktnedgång, värmekänsla och svettningar, känsla av klump i halsen, heshet, svullnad över nedre delen av halsen, darrningar och skakningar i händerna och oförklarliga blåmärken och blånader samt små rödflammiga partier på kroppen.

Hypertyreos gör att kroppen går på högvarv och ger en ökad energiförbrukning. Muskelsvaghet beror på ökad energiförbrukning och att musklerna bryts ner. Hypertyreos förekommer i alla åldrar, men är vanligast hos kvinnor och ovanlig hos barn. Autoimmun hypertyreos, det vill säga att immunsystemet bildar antikroppar mot celler i sköldkörteln.

Ibland startar sjukdomen efter svår stress, efter en kraftfull infektion (förkylning eller luftvägsinfektion) eller kan något annat som t.ex. obehandlad celiaki eller annan långvarig intolerans mot viss mat ligga bakom. Överskott av tyroxin antas åstadkomma uppkomsten av tyrotoxisk myopati och som så småningom orsakar nedbrytning av muskelvävnad. Hos äldre kan symptomen vara oklarare och diffusa, som t.ex. oro och sömnsvårigheter, viktnedgång, eller förmaksflimmer.Svullna anklar/nedbruten muskelvävnad kan kanske också leda till överbelastning av hälsenan, som kan ömma och som ibland kan misstas för inflammation i hälsenan. Tidiga tecken på överproduktion i sköldkörteln kan faktiskt vara något så simpelt som kramp i vadmuskulatur nattetid, stelhet i vader som tilltar under dagen och att pulsen ökat oförklarligt. Tillståndet kan vara livshotande. Belastning, stress och träning är absolut inte att tillråda i detta tillstånd!

(sökord: hypertyreos, struma, giftstruma, gravés, basedows, ögonbesvär, endokrin oftalmopati )

Diagnos 
Diagnosen ställs genom att mäta koncentrationen av T3, T4 och thyroideastimulerande hormon (TSH) i ett blodprov. TSH bildas i hypofysen och reglerar koncentrationen av T3 och T4. Vid hypertyreos är T3 och T4 höga medan TSH är mycket lågt. 

Som tillägg analyseras vanligtvis antikroppen TRAK, för att kunna fastställa orsaken till hypertyreos. Man ska även kontrollera TPO-ak (tyreoperoxidas-antikroppar). bland kan ytterligare undersökningar av sköldkörteln behövas så som ultraljudsundersökning, scintigrafi och upptagsmätning av jod.

Bokmärk gärna denna sida då inlägget kommer att uppdateras med ytterligare information då ämnet i sig är stort och omfattande…


*Äntligen är det klart, många har väntat!

Nu går det att beställa av mina populära böcker som E-böcker. Det är det stora uppslagsverket över kostrelaterade sjukdomar, Hälsoproblem & sjukdomar orsakade av vad vi äter och den Stora Kosthandboken.

Just nu är det också ett bra paketpris på båda böckerna. Mycket nöje och lärorik läsning utlovas! Böckerna levereras i EPUB-filformat och kan läsas i mobiler, på plattor, i datorer med mera.

Du hittar böckerna här: Michael Håkanssons böcker som E-böckerwww.kostinformation.se
 

Referenser till inlägget (andra redan länkade i inlägget):

Celiac crisis with hypokalemic paralysis in a young lady.

A case of periodic hypokalemic paralysis in a patient with celiac disease.

Flamenbaum W. Diuretic use in the elderly: potential for diuretic-induced hypokalemia. Am J Cardiol. 1986;57(2):38A–43A.

Daly K, Farrington E. Hypokalemia and hyperkalemia in infants and children: pathophysiology and treatment. J Pediatr Health Care. 2013;27(6):486–495.

Weiner DI, Wingo CS. Hypokalemia: consequences, causes, and correction. J Am Soc Nephrol. 1997;8(7):1179–1188. 

Huang CL, Kuo E. Mechanism of hypokalemia in magnesium deficiency. J Am Soc Nephrol. 2007;18(10):2649–2652. 

The role of growth factors and ammonia in the genesis of hypokalemic nephropathy.

Intake of potassium- and magnesium-enriched salt improves functional outcome after stroke.

Dietary potassium regulates vascular calcification and arterial stiffness.

Comparison of sodium, potassium, calcium, magnesium, zinc, copper and iron concentration.