onsdag 18 mars 2020

Författaren Michael Håkansson och böckerna


Författaren Michael Håkansson har varit aktiv inom hälsa och välbefinnande sedan tidigt 1980-tal och har de sista 14 år djupgående studerat och forskat i kopplingarna mellan kosten och det allt mer  utbredda och stigande sjuk- och ohälsotalet i samhället. Michael  Håkansson är också betraktad som en pionjär och eldsjäl i glutenfrågan och den glutentrend som svept över landet de sista 10 åren vilket bland annat lett till fler vakna konsumenter och att butikernas utbud av gluten och mejerifritt ökat.

En skrämmande verklighet har tornat upp sig om hur illa ställt det faktisk är och det är nu dags att bryta denna negativa utveckling.Allt fler får reaktioner och symtom av gluten och mjölkprodukter och man har faktiskt hittat uppsättningar av antikroppar mot detta till och med hos nyfödda. Det vi har svårt att föreställa oss är att det vete, korn och råg och att den mjölk vi lärt oss att konsumera sedan barnsben faktiskt är grunden för det man kallar moderna sjukdomar. Hippokrates som kallades läkekonstens fader, sade några väldigt kloka ord för väldigt  länge sedan, nämligen att: "alla  sjukdomar börjar i magen".

Vi går till butiken i tron att vi kan äta av allt som säljs där, och vi förväntar oss inte att vi ska bli sjuka av det, men där bedrar vi oss själva tyvärr.Frågan vi ska ställa oss är om okunskapen är så stor inom vårdapparaten rörande kosten och sjukdomar, att  många helt i onödan utsatts för mångåriga lidande? När kroppen lämnar olika varningssignaler att något är fel, kan man då förenklat säga att man bara behandlar kroppens signaler och varningstecknen på att något är fel, utan att gå till botten med bakomliggande orsaker?

Då är denna fråga högst berättigad i sammanhanget: "Känner du dig helt tillfreds med din doktors svar och  litar du fullt ut på dina provsvar?"När  det gäller kostrelaterade sjukdomar och vad forskningen hittills redovisat så är det bara toppen av ett  isberg vi ser idag. Under ytan döljer sig ett stort mörkertal och lidande.

Böckerna hjälper dig att identifiera besvär och sjukdomar som kan vara kopplade till vad du äter. Många  tänker nog inte ens tanken eller förstår att maten idag är en riktig bov i många sammanhang.  Glutenintolerans och intolerans mot mejeri är ett ökande problem i samhället i alla åldrar. Fall av celiaki  ökar för varje generation, värsta formen är symtomfattig celiaki med förstoppningstendenser.  Glutenkänslighet och överkänslighet mot gluten är allt vanligare. Histamin och histaminrelaterade besvär ökar och ger upphov till väldigt många besvär.

Gluten från vete, korn och råg är upphov till väldigt många olika besvär. Havre däremot tåls bättre av det  stora flertalet. Laktosintolerans och intolerans mot kasein i mjölk har också ökat och  förklaringen är att vi idag är storkonsumenter av mejeriprodukter mot förr vilket leder till en omfattande exponering för hormoner och annat i mjölken.Fibromyalgi har ökat i samhället enormt dom sista 50 åren. Cancer är en annan av vår tids stora gissel. Utbrändhet är också något som ökar. Michael Håkansson visar och förklarar tydligt i böckerna orsakerna  bakom uppkomst av olika sjukdomar och hur dessa ska bemötas och bekämpas. Behöver du hjälp på vägen är dessa böcker bland de bästa på marknaden genom att dom ger omfattande  information, kunskap och fakta runt sjukdomar orsakade av vad du äter.Behöver du av hälsoskäl äta glutenfritt, mejerifritt och överlag antiinflammatorisk kost fri från allergener leder den Stora Kosthandboken dig på vägen, men den är även en utmärkt handbok för dig  som vill lägga om kosten av hälsoskäl för fällorna är många på vägen. Michael Håkansson har som många idag vet arbetat  med frågan under många  år och har stor erfarenhet på området. Utgångspriserna på Michael Håkanssons böcker har alltid varit lågt med tanke på att alla ska kunna  införskaffa dem och att de bör finnas i allas hem som vägledning, hjälp och guide.En del av böckernas omfattning:

Sökord:  Födoämnesallergi, korsreaktioner, histamin, glutenintolerans, glutenkänslighet, laktosintolerans, intolerans kasein (mjölkprotein), cancer (bröstcancer, prostatacancer, tarmcancer, hudcancer, leukemi, bukspottkörtel, m.fl.), fibromyalgi, akne, rosacea, psoriasis,  hudbesvär, dermatit, håravfall, eksem, artrit, reumatism, endometrios, olika tarmsjukdomar (IBS, IBD, Chrons, kolit m.fl.), diabetes, astma, kol, mineralbrist och anemi (zinkbrist, magnesiumbrist, järnbrist, kaliumbrist, kalciumbrist, m.fl.), vitaminbrist (B12, B6, folsyra  m.fl.), nickelallergi, pollenallergi, sköldkörtelbesvär (gravés, hashimotos, hypotyreos, hypertyreos, struma-giftstruma), depression,  sömnbesvär, utbrändhet, binjurebesvär, addisons, gallbesvär, leversjukdomar, njurbesvär, matsmältningsbesvär, sura uppstötningar, demens, alzheimers, vita fläckar i hjärnan, stroke, epilepsi,  hjärtbesvär, kärlsjukdomar, högt kolesterol, ALS, Multipel Skleros (MS), ataxi, ADHD, ADD, autism, inlärningssvårigheter, humörsvängningar, gula fläcken, osteoporos (benskörhet), osteomalaci, multisjukdomar, infertilitet, menstruationsbesvär samt mycket mer och mängder av annan  fakta och lärorik information runt om kring.Det är väldigt viktigt att genom rätt kost och kosttillskott bygga upp ett starkt immunförsvar så kroppen orkar stå emot säsong med olika influensor och virus som härjar. Låter du kroppen vila från hela tiden  pågående småinflammationer och aktivt immunförsvar, är som sagt chanserna mycket större att stå emot infektioner.

Michael Håkanssons böcker har varit populära sedan de kom och finns i många vanliga personers hem i  Norden men tilläggas ska att även sjukvårdspersonal, sjuksköterskor, läkare (även läkare under utbildning), dietister, kostrådgivare, alternativmedicinare, m.fl köpt böckerna. Böckerna i pappersform är helt slutsålda och endast e-böcker finns att tillgå idag.

Du hittar böckerna här: Michael Håkansson Bokus


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar